Als systeembeheerder die bekend is met SNMP, wilt u de vRealize Automation REST API voor vSNMP gebruiken om u te helpen bij het bewaken van uw vRealize Automation-knooppunten. Met vSNMP kunt u SNMP gebruiken als een versleuteld vroegtijdig waarschuwingssysteem wanneer vRealize Automation over bijna geen CPU, RAM of schijfruimte meer beschikt zodat u vertragingen kunt voorkomen.

U kunt de SNMP-OID's handmatig controleren of u kunt bronnen actief controleren door SNMP-traps in te stellen.

Als u bijvoorbeeld van vSNMP een gebeurtenis ontvangt, zoals 'Hoog CPU-verbruik gedetecteerd', kunt u beginnen met het verzamelen van informatie over de processen die CPU verbruiken en bepalen welk proces te veel bronnen gebruikt. U kunt vervolgens de CPU, het geheugen en ander gebruik met elkaar in verband brengen om problemen op te lossen.

Met behulp van de vRealize Automation vSNMP kunt u de hele Linux-structuur beschikbaar maken voor het controleren en ophalen van gegevens via de REST API, of via de vSNMPD-daemon die wordt uitgevoerd op uw vRealize Automation-instanties.

vRealize Automation SNMP heeft geen algemene gebruikersinterface. U moet de REST API of de daemon-opdrachten gebruiken.

Zie 'Using SNMP to Monitor vRealize Automation' in de vRealize Automation-programmeerhandleiding. Zie de documentatie voor vRealize Automation API en selecteer de versielink om de programmeerhandleiding te vinden.