U kunt een privaat netwerk maken voor NSX for vSphere dat gebruikmaakt van de IPAM-specificatie die wordt geleverd door vRealize Automation.

U kunt een profiel voor een privaat netwerk op aanvraag maken voor NSX for vSphere dat betrekking heeft op een extern netwerkprofiel.

Private netwerken zijn niet beschikbaar voor NSX-T.

Private netwerken zijn niet beschikbaar voor externe IPAM.

U kunt een of meer bereiken van statische IP-adressen definiëren voor gebruik bij het inrichten van een netwerk.

Voorwaarden

 • Meld u aan bij vRealize Automation als een materiaalbeheerder.

Procedure

 1. Selecteer Infrastructuur > Reserveringen > Netwerkprofielen.
 2. Klik op Nieuw en selecteer Privaat in het vervolgkeuzemenu.
 3. Voer een naam in en desgewenst een beschrijving.
 4. Accepteer de standaardwaarde IPAM-endpoint voor het opgegeven endpoint vRealize Automation IPAM.
 5. Selecteer de tenant-ID als hierom wordt gevraagd.
 6. Voer een IP-subnetmasker in het tekstveld Subnetmasker in.
  Het subnetmasker bepaalt de grootte van de volledige routeerbare adresruimte die u voor uw netwerkprofiel wilt definiëren.
  Voer bijvoorbeeld 255.255.0.0 in.
 7. Voer een adres van een geleide gateway in, bijvoorbeeld 10.10.110.1 in het tekstvak Gateway.

  Het IP-adres van de gateway dat is gedefinieerd in het netwerkprofiel, wordt toegekend aan de NIC tijdens de toewijzing. Als geen waarde is opgegeven in het tekstvak Gateway in het netwerkprofiel, moet u de aangepaste eigenschap VirtualMachine.Network0.Gateway gebruiken om een gateway toe te wijzen.

 8. Klik op het tabblad DNS.
 9. Voer indien nodig de DNS- en WINS-waarden in.

  Als u een profiel probeert op te slaan met adresbereiken die overlappen, wordt in vRealize Automation een validatiefout weergegeven.

 10. Als u een netwerkbereik wilt maken of een bestaand netwerkbereik wilt selecteren, klikt u op het tabblad Netwerkbereiken.
 11. Als u handmatig een nieuwe netwerkbereiknaam en IP-adresbereik wilt invoeren, klikt u op Nieuw, of als u IP-informatie uit een correct opgemaakt CSV-bestand wilt importeren, klikt u op Importeren uit CSV.
  • Klik op Nieuw.
   1. Voer een nieuwe naam voor het netwerkbereik in.
   2. Voer een nieuwe netwerkbereikbeschrijving in.
   3. Voer het eerste IP-adres van het bereik in.
   4. Voer het laatste IP-adres van het bereik in.
  • Klik op Importeren uit CSV.
   1. Ga naar het CSV-bestand en selecteer het of verplaats het CSV-bestand naar het dialoogvenster Importeren uit CSV.
    Een rij in het CSV-bestand heeft de indeling ip_address, machine_name, status, NIC offset. Bijvoorbeeld:
    100.10.100.1,mymachine01,Allocated,0
    
    CSV-veld Beschrijving
    ip_address Een IP-adres in IPv4-indeling.
    machine_name Naam van een beheerde machine in vRealize Automation. Als het veld leeg is, is er standaard geen naam. Als het veld leeg is, kan de veldwaarde status niet Toegewezen zijn.
    status Toegewezen of Niet-toegewezen, hoofdlettergevoelig. Als het veld leeg is, is de standaardwaarde Niet-toegewezen. Als de status Toegewezen is, kan het veld machine_name niet leeg zijn.
    NIC_offset Een niet-negatief geheel getal.

    De NIC-offset geeft weer aan welke virtual machine-NIC het IP-adres is toegewezen. Als een virtual machine meer dan één IP-adres toewijst voor verschillende NIC's, is er een IP-adresvermelding voor elke NIC die de overeenkomstige NIC-offset bevat. Met de instelling 0 wordt geen offset opgegeven.

   2. Klik op Toepassen.
 12. Klik op OK.

  De IP-adressen in het bereik verschijnen in de gedefinieerde IP-adressenlijst.

  De IP-adressen worden weergegeven wanneer u op Toepassen klikt of nadat u het netwerkprofiel hebt opgeslagen en vervolgens bewerkt.

 13. Als u de IP-adressen voor het benoemde netwerkbereik wilt weergeven, klikt u op het tabblad IP-adressen.
 14. (Optioneel) Als u IP-adresvermeldingen wilt filteren, selecteert u een IP-adres in het vervolgkeuzemenu Netwerkbereik.

  U kunt informatie tonen over de gedefinieerde netwerkbereiken, de netwerkbereiken die zijn geïmporteerd uit een CSV-bestand of een benoemd netwerkbereik.

 15. (Optioneel) Als u IP-adressen wilt filteren die overeenkomen met de IP-status, selecteert u een statustype in het vervolgkeuzemenu IP-status.

  Voor IP-adressen die verlopen of vernietigd zijn, kunt u klikken op Herstellen om deze adressen voor toewijzing beschikbaar te maken. U dient het profiel op te slaan om het herstel uit te voeren. Het kan een minuut duren voordat de kolom Status is bijgewerkt van Expired of Destroyed naar Allocated.

 16. Klik op OK.