Als tenantbeheerder maakt u een werkstroomabonnement voor pre-goedkeuring waardoor een vRealize Orchestrator-werkstroom wordt uitgevoerd wanneer een aanvraag van een servicecatalogus een goedkeuringsaanvraag genereert die overeenstemt met de geconfigureerde voorwaarden.

Voorwaarden

 • Meld u bij vRealize Automation aan als tenantbeheerder.

 • Configureer een goedkeuringsbeleidsniveau met de naam Extern niveau voor software. Zie Scenario: een goedkeuringsbeleid voor externe goedkeuring maken.
 • Maak een aangepaste vRealize Orchestrator-werkstroom waarmee de aanvraag naar het externe systeem wordt verzonden. Gebruik in dit scenario de werkstroom Automatisering goedkeuringsaanvraag.

Procedure

 1. Selecteer Beheer > Gebeurtenissen > Abonnementen
 2. Klik op het pictogram Nieuw (Toevoegen).
 3. Klik op Pre-goedkeuring.
 4. Klik op Volgende.
 5. Configureer in het tabblad Voorwaarden de voorwaarden die als trigger dienen.
  1. Selecteer Uitvoeren op basis van voorwaarden.
  2. Configureer met het vervolgkeuzemenu Component de volgende voorwaarde:
   Eigenschap Operator Waarde
   Gegevens > Informatie over de aanvraag > Naam van goedkeuringsniveau Is gelijk aan Extern niveau voor software
  3. Klik op Volgende.
 6. Blader in het tabblad Werkstroom door de Orchestrator-structuur en selecteer de werkstroom Automatisering goedkeuringsaanvraag.
 7. Klik op Volgende.
 8. Voer in het tabblad Details een naam en beschrijving in.
  Voer in dit scenario Software extern als naam in en Verzendt goedkeuringsaanvraag naar extern systeem als de beschrijving.
 9. Voer 120 in het tekstvak Time-out (min.) in.
  De door u opgegeven hoeveelheid tijd die verstrijkt, voordat er een time-out optreedt voor het werkstroomabonnement is afhankelijk van het doelsysteem. Als vRealize Automation een aanvraag van het doelsysteem niet binnen het opgegeven aantal minuten verwerkt, wordt de aanvraag automatisch geweigerd.

  Als u hier geen waarde opgeeft, wordt de standaardwaarde van 24 uur gebruikt voor time-outs.

 10. Klik op Voltooien.
 11. Selecteer de rij Software extern en klik op Publiceren.

resultaten

Het gebeurtenisabonnement voor pre-goedkeuring Software extern ontvangt nu gebeurtenisberichten voor pre-goedkeuring.

Volgende stappen

 • Als u het goedkeuringsbeleid hebt toegepast op een software-onderdeel in een actief recht, vraagt u het item aan in de servicecatalogus en controleert u of uw goedkeuringsbeleid werkt volgens plan.