Als uw vRealize Automation-implementatie gebruikmaakt van niet-vertrouwde certificaten, moet u uw clientbrowser configureren zodat het certificaat wordt vertrouwd voordat u externe consoles kunt gebruiken met VMware Remote Console. Hoe u dit doet, verschilt per browser.

Als vRealize Automation is geconfigureerd met een vertrouwd SSL-certificaat voor uw omgeving, hoeft VMware Remote Console niet verder meer te worden geconfigureerd voor clientbrowsers. Wanneer een vRealize Automation-toepassingscertificaat wordt vervangen en een vertrouwd certificaat is, hoeft u de certificaatgegevens voor de browserclient niet bij te werken.

Als u het certificaat wilt vervangen, raadpleegt u het onderwerp over het vervangen van een vRealize Automation-toepassing-certificaat in de Systeembeheer-handleiding voor vRealize Automation.

Externe verbindingen waarbij VMware Remote Console wordt gebruikt voor machines die worden ingericht op vSphere, worden beveiligd door vRealize Automation-toepassingscertificaten via een proxyconsole. VMware Remote Console vereist een browser met WebSockets-ondersteuning die het vRealize Automation-toepassingscertificaat vertrouwt. U verkrijgt het certificaat op het rootniveau van de virtuele toepassing via een van de adressen op https://vra-va.eng.mycompany.com/.

Meer informatie over ondersteuningsvereisten voor browsers en vSphere vindt u in de Ondersteuningsmatrix voor vRealize Automation.