Als u de bronactie Een virtual machine migreren met vMotion wilt gebruiken als een bewerking na de inrichting, moet u deze actie eerst publiceren.

Procedure

  1. Selecteer Ontwerpen > XaaS > Bronacties.
  2. Selecteer de rij van de bronactie Een virtual machine migreren met vMotion en klik op de knop Publiceren.

resultaten

U hebt een vRealize Orchestrator-werkstroom gemaakt en gepubliceerd als een bronactie. U kunt naar Beheer > Catalogusbeheer > Acties gaan en de bronactie voor het migreren van een virtual machine met vMotion in de lijst met acties zien. U kunt een pictogram toewijzen aan de bronactie. Zie Een pictogram toewijzen aan een XaaS-bronactie.

U hebt ook de presentatie van de werkstroom bewerkt en de vormgeving van de actie gedefinieerd.

Volgende stappen

Bedrijfsgroepbeheerders en tenantbeheerders kunnen de bronactie voor het migreren van een virtual machine met vMotion opnemen in een recht. Zie Machineblueprints ontwerpen voor meer informatie over het maken en publiceren van IaaS-blueprints voor virtuele platforms.