U kunt een sjabloon voor een container beschikbaar maken voor gebruik in een vRealize Automation-blueprint.

Een sjabloon voor een container kan meerdere containers bevatten. Wanneer u een sjabloon met meerdere containers pusht naar vRealize Automation, wordt het sjabloon gemaakt als een blueprint met meerdere containers in vRealize Automation.

De containerspecifieke eigenschappen die u toevoegt aan het sjabloon voor containers, worden als zodanig herkend in de vRealize Automation-blueprint. Zie Containereigenschappen en eigenschapsgroepen in een blueprint gebruiken.

Wanneer u de inrichting aanvraagt van een blueprint die is gepubliceerd in de vRealize Automation-catalogus, richt u de broncontainertoepassing voor die blueprint in.

U kunt andere onderdelen toevoegen aan de vRealize Automation-blueprint, inclusief de volgende onderdeeltypen:

  • Machinetypen
  • Softwareonderdelen
  • Andere blueprints
  • NSX-netwerkonderdelen en -beveilgingsonderdelen
  • Onderdelen van XaaS
  • Aangepaste onderdelen

U kunt een sjabloon van Containers naar vRealize Automation pushen. Wijzigingen die u aanbrengt in de vRealize Automation-blueprint, hebben geen effect op de sjabloon voor Containers.

U kunt vervolgens wijzigingen aanbrengen in de sjabloon voor Containers en deze opnieuw pushen om de blueprint in vRealize Automation te overschrijven. Door de sjabloon naar vRealize Automation te pushen, wordt de blueprint overschreven en gaan alle wijzigingen verloren die in de blueprint in vRealize Automation zijn aangebracht tussen de twee pushbewerkingen. Als u wilt vermijden dat de wijzigingen in de blueprint verloren gaan, gebruikt u vRealize CloudClient om de blueprint te klonen of exporteert u de blueprint.