U kunt de Image-instelling van het onderdeelprofiel configureren om versie-informatie te beheren voor vSphere-machineonderdelen in de blueprint.

Nadat u waardesets voor het Image-onderdeelprofiel hebt gedefinieerd, kunt u een of meer waardesets aan het onderdeelprofiel toevoegen voor een vSphere-machineonderdeel in een blueprint. Gebruikers kunnen vervolgens een Image-waardeset selecteren wanneer ze een catalogusitem opvragen.

Voorwaarden

Meld u aan bij vRealize Automation als een beheerder met de toegangsrechten voor tenantbeheerder en IaaS-beheerder.

Procedure

 1. Selecteer Beheer > Woordenboek voor eigenschappen > Onderdeelprofielen.

  Profielen voor afbeeldings- en grootteonderdelen.
 2. Klik op Image in de kolom Naam.

  Er wordt informatie over de geboden eigenschap van het image-onderdeel weergegeven.

 3. Klik op het tabblad Waardesets.
 4. Als u een nieuwe waardeset wilt definiëren, klikt u op Nieuw en configureert u de Image-instellingen.
  1. Voer in het veld Weergavenaam een waarde in om aan het scheidingsteken ValueSet toe te voegen, bijvoorbeeld KloonA.
  2. Accepteer de standaardwaarde die wordt weergegeven in het tekstvak Naam, bijvoorbeeld Waardeset.KloonA, of voer een aangepaste naam in.
  3. Voer in het tekstvak Beschrijving een beschrijving in zoals Versie-instellingen voor kloonscenario A.
  4. Selecteer Actief of Inactief in het vervolgkeuzemenu Status.
   Selecteer Actief om de waardeset zichtbaar te maken in het aanvraagformulier voor catalogusinrichting.
  5. Selecteer Server of Desktop als blueprinttype.
  6. Selecteer de versie-actie die u voor deze waardeset wilt gebruiken, bijvoorbeeld Kloon.

   Andere acties zijn:

   • Maken
   • Klonen
   • Gekoppelde kloon
   • NetApp FlexClone
  7. Selecteer de inrichtingswerkstroom CloneWorkflow.
   Zie Een imagewaardeset voor een onderdeelprofiel definiëren met behulp van een OVF voor informatie over het importeren van een waardeset van een image voor een OVF.
  8. (Optioneel) Selecteer een bronmachine van waaraf u wilt klonen, bijvoorbeeld centos7264.
  9. (Optioneel) Voer het pad naar een vSphere-aanpassingsspecificatie in.
 5. Klik op Opslaan.
 6. Klik op Voltooien wanneer u tevreden bent met uw instellingen.

Volgende stappen

Voeg een of meer waardesets toe aan het Image-onderdeelprofiel via het tabblad Profielen in een vSphere-machineonderdeel. Zie Een machineblueprint configureren en Instellingen voor vSphere-machineonderdelen in vRealize Automation.