Door de optie Aanpassen te selecteren op het tabblad Algemeen, geeft u op hoe en of de load balancer van NSX statuscontroles moet uitvoeren op poolleden binnen de virtuele server.

De standaardinstellingen voor het statuscontroleprotocol en de statuscontrolepoort komen overeen met de instellingen voor het protocol en de poort op het tabblad Algemeen.

Zie Een servicemonitor maken in de productdocumentatie van NSX op https://www.vmware.com/support/pubs/nsx_pubs.html. Merk op dat de NSX-documentatie als een poollid naar het virtuele-serverlid verwijst.

Procedure

 1. (Optioneel) Selecteer een statuscontroleprotocol in het vervolgkeuzemenu Statuscontroleprotocol om op te geven hoe het poollid wordt benaderd wanneer de load balancer luistert om de status van het poollid te bepalen.

  De protocolopties zijn HTTP, HTTPS, TCP, ICMP, UDP en Geen.

  U kunt ook het standaardprotocol accepteren dat is opgegeven op het tabblad Algemeen.

 2. (Optioneel) Geef een waarde op in het vak Statuscontrolepoort om aan te geven naar welke poort de load balancer luistert om de status van het virtuele-serverlid of -poollid te bewaken.

  Merk op dat de NSX-documentatie als een poollid naar een virtuele-serverlid verwijst.

  De HTTP-, HTTPS- en TCP-protocollen kunnen een poort delen met UDP. Bijvoorbeeld: als service 1 TCP, HTTP of HTTPS gebruikt op poort 80, kan service 2 UDP gebruiken op poort 80. Maar als service 1 UDP gebruikt op poort 80, kan service 2 niet UDP gebruiken op poort 80.

 3. Voer een Interval in seconden in waarna een server moet worden gepingd.
 4. Voer de maximumtijd in seconden in (Time-out) waarbinnen een antwoord van de server moet worden ontvangen.
 5. Geef bij Max. aantal nieuwe pogingen het aantal keer op dat de server moet worden gepingd voordat deze als buiten bedrijf wordt beschouwd.
 6. Geef aanvullende statuscontrole-instellingen op, gebaseerd op het door u geselecteerde Statuscontroleprotocol.
  1. Voer de Methode in die moet worden gebruikt om de serverstatus te detecteren. De opties zijn GET, OPTIONS en POST.
  2. Voer de URL in die in de aanvraag moet worden gebruikt om de serverstatus te detecteren. Dit is de URL die wordt gebruikt voor de methodeopties GET en POST (standaard is dit "/").
  3. Voer in het tekstvak Verzenden de tekenreeks in die naar de server moet worden verzonden nadat er een verbinding tot stand is gebracht.

   Voer in het tekstvak Verzenden de tekenreeks in die naar de server moet worden verzonden nadat er een verbinding tot stand is gebracht.

  4. Voer in het tekstvak Ontvangen de tekenreeks op die van de server wordt verwacht.

   Alleen als de tekenreeks die wordt ontvangen overeenkomt met deze definitie wordt de server als in bedrijf beschouwd.

   De tekenreeks kan een koptekst zijn of in het hoofdonderdeel van de reactie staan.

 7. Klik op het tabblad Geavanceerd en ga naar het onderwerp Geavanceerde instellingen voor virtuele server definiëren om door te gaan met het definiëren van de virtuele server in het load balancer-onderdeel van NSX.
  Zie Logboekopties voor load balancers definiëren als u logboekopties wilt opgeven.