U kunt een OVF gebruiken voor het definiëren van de eigenschappen en hardware-instellingen van vSphere-machines die normaal gesproken op de blueprintconfiguratiepagina's in vRealize Automation worden gedefinieerd of via een programmering met behulp van vRealize Automation REST API's of vRealize CloudClient.

U kunt ook instellingen importeren vanuit een OVF om een waardeset voor een onderdeelprofiel van een image te definiëren. Blueprints met parameters gebruiken de onderdeelprofielen voor image en grootte.

OVF is een open source standaard voor het inpakken en distribueren van softwaretoepassingen voor virtual machines.

OVF-inrichting is vergelijkbaar met klonen, behalve dat de machinebron een OVF-sjabloon is die wordt gehost op een server of een website en geen sjabloon voor virtual machines die wordt gehost in vCenter.

Een OVF-bestand wordt doorgaans gebruikt om een afzonderlijke virtual machine of virtual appliance te beschrijven. Het kan informatie bevatten over de indeling van het imagebestand van een virtuele schijf en een beschrijving van de virtuele hardware die moet worden geëmuleerd voor het uitvoeren van het besturingssysteem of de applicatie op de image. Een OVA-bestand is een virtual appliance-pakket met bestanden die een virtual machine beschrijven, zoals een OVF-descriptorbestand, optionele manifest- en certificaatbestanden, en andere bijbehorende bestanden.

De optionele ImportOvfWorkflow-inrichting is beschikbaar voor een vSphere-machineonderdeel wanneer u een blueprint definieert. De optie is ook beschikbaar als u een waardeset voor een onderdeelprofiel van een image definieert in het eigenschappenwoordenboek.

U kunt blueprintconfiguratie-instellingen toevoegen aan een OVF ter beschrijving van de volgende typen informatie:
  • Minimale CPU, geheugen en opslagtoewijzingen.
  • Door de gebruiker configureerbare aangepaste eigenschappen.
  • Onderdeelprofielinstellingen voor parameterisering van blueprints.

OVF en OVA met meerdere machines wordt niet ondersteund.

Belangrijke overwegingen zijn onder andere de volgende bepalingen:

  • OVF-bestanden en OVA-pakketten worden ondersteund.
  • Basisverificatie met gebruikersnaam en wachtwoord voor de HTTP-server waarop zich het gehoste OVF- of OVA-bestand bevindt, wordt ondersteund. De opgegeven URL wordt gevalideerd in de blueprint.
  • Gegevens van OVF's en OVA's worden niet verzameld van de vCenter Server.
  • EBS-abonnementen worden ondersteund.
  • U kunt aangepaste eigenschappen definiëren wanneer u door de gebruiker instelbare OVF-instellingen in de blueprint importeert.
  • U kunt de instellingen die zijn opgehaald uit een OVF-import toevoegen, wijzigen of verwijderen wanneer u de vSphere machine-inrichting aanvraagt.
  • U kunt instellingen toevoegen, wijzigen of verwijderen bij een herconfiguratie van een machine.