U kunt werkstroomabonnementen maken die de gebeurtenisbrokerservice gebruiken voor het monitoren van geregistreerde services voor gebeurtenisberichten in vRealize Automation, en vervolgens een opgegeven vRealize Orchestrator-werkstroom uitvoeren wanneer aan de voorwaarden van het abonnement wordt voldaan. U configureert het abonnement door informatie op te geven over het gebeurtenisonderwerp, de voorwaarden voor triggering en de werkstroom die wordt getriggerd en vervolgens uitgevoerd.

Tenantbeheerders kunnen de werkstroomabonnementen voor hun specifieke tenant maken en beheren.

De systeembeheerder kan de systeemgerichte werkstroomabonnementen maken en beheren. Deze systeemgerichte werkstroomabonnementen zijn actief voor gebeurtenissen in elke tenant en voor systeemgebeurtenissen.