Door een werkstroom te maken die de status kan wijzigen, kunt u een werkstroom uitvoeren voordat de IaaS-hoofdwerkstroom een bepaalde status heeft bereikt.

Zo kunt u aangepaste werkstromen maken voor integratie met een externe database en informatie vastleggen in verschillende fases van de levenscyclus van de machine.
  • Maak een aangepaste werkstroom die wordt uitgevoerd, voordat de hoofdwerkstroom de status MachineProvisioned bereikt, om informatie zoals de eigenaar van de machine, de goedkeurders, enzovoort vast te leggen.
  • Maak een aangepaste werkstroom die wordt uitgevoerd voordat de machine de status MachineDisposing bereikt, om de tijd vast te leggen waarop de machine is vernietigd en om gegevens vast te leggen, zoals het verbruik van bronnen tijdens de laatste verzameling van gegevens, tijdens de laatste aanmelding, enzovoort.

In de volgende illustraties ziet u de belangrijkste statussen van de hoofdwerkstroom.

vRealize Automation Designer biedt een aanpasbare werkstroom voor elk van deze statussen.

Tabel 1. Aanpasbare werkstromen om de status te wijzigen
Status van hoofdwerkstroom Naam aanpasbare werkstroom
BuildingMachine WFStubBuildingMachine
Disposing WFStubMachineDisposing
Expired WFStubMachineExpired
MachineProvisioned WFStubMachineProvisioned
RegisterMachine WFStubMachineRegistered
UnprovisionMachine WFStubUnprovisionMachine