U moet de gastagenteigenschapsbestanden handmatig configureren.

Procedure

 1. Ga naar de VRMGuestAgent-map in uw WinPE-installatiekopie.
  Bijvoorbeeld: C:\Program Files (x86)\VMware\Plugins\VRM Agent\VRMGuestAgent.
 2. Maak een kopie van het bestand gugent.properties en geef het de naam gugent.properties.template.
 3. Maak een kopie van het bestand gugent.properties.template en geef het de naam gugentc.properties.
 4. Open gugent.properties in een teksteditor.
 5. Vervang alle instanties van de tekenreeks GuestAgent.log door de tekenreeks X:/VRMGuestAgent/GuestAgent.log.
 6. Sla het bestand op en sluit het.
 7. Open gugentc.properties in een teksteditor.
 8. Vervang alle instanties van de tekenreeks GuestAgent.log door de tekenreeks C:/VRMGuestAgent/GuestAgent.log.
 9. Sla het bestand op en sluit het.