De BMC BladeLogic-integratie wordt opgeroepen door aangepaste eigenschappen toe te voegen voor de te implementeren BMC BladeLogic-softwaretaken op machines die worden ingericht vanaf een blueprint.

Verzamel de volgende informatie zodat tenantbeheerders en bedrijfsgroepbeheerders deze kunnen opnemen in hun blueprints:

  • De naam van de sjabloon.
  • De naam van de aanpassingsspecificatie.
  • De totale hoeveelheid opslagruimte die is opgegeven voor de sjabloon.
  • Voor integraties met vCenter Server de versie van het gastbesturingssysteem voor vCenter Server waarmee vCenter Server de machine moet maken.