Als er een probleem is met de Postgres-database van de vRealize Automation-toepassing, kunt u een handmatige failover naar een secundair vRealize Automation-toepassingsknooppunt in het cluster uitvoeren.

Volg deze stappen wanneer de Postgres-database op het primaire vRealize Automation-toepassingsknooppunt mislukt of wordt afgesloten.

Opmerking: Zodra de status van een knooppunt beschadigd is, mag u niet meer proberen de beheerinterface van de virtual appliance te gebruiken voor bewerkingen zoals failover.

Voorwaarden

 • Configureer een cluster van vRealize Automation-toepassingsknooppunten. Elk knooppunt host een kopie van de ingesloten Postgres-toepassingsdatabase.

Procedure

 1. Verwijder het IP-adres van het masterknooppunt van de externe load balancer.
 2. Meld u aan bij de vRealize Automation-toepassingsbeheerinterface als root.
  https:// vrealize-automation-appliance-FQDN:5480
 3. Selecteer Cluster.
 4. Zoek in de lijst met databaseknooppunten naar het replicaknooppunt met de laagste prioriteit.
  Replicaknooppunten worden weergegeven in oplopende volgorde van prioriteit.
 5. Klik op Promoveren en wacht totdat de bewerking is voltooid.
  Als deze voltooid is, wordt het replicaknooppunt weergegeven als het nieuwe masterknooppunt.
 6. Los problemen met het vorige masterknooppunt op en voeg dit opnieuw toe aan het cluster:
  1. Isoleer het vorige masterknooppunt.

   Koppel het knooppunt los van het huidige netwerk ervan (datgene dat wordt gerouteerd naar de resterende vRealize Automation-toepassingsknooppunten). Selecteer een ander NIC voor beheer of beheer het direct vanuit de beheerconsole van de virtual machine.

  2. Herstel het vorige masterknooppunt.

   Schakel het knooppunt in of los het probleem op. U kunt bijvoorbeeld de virtual machine opnieuw instellen als deze niet reageert.

  3. Stop de vpostgres-service vanuit een consolesessie als root.

   service vpostgres stop

  4. Voeg het vorige masterknooppunt terug toe aan het originele netwerk ervan (datgene dat wordt gerouteerd naar de andere vRealize Automation-toepassingsknooppunten).
  5. Start de haproxy-service opnieuw op vanuit een consolesessie als root.

   service haproxy restart

  6. Meld u aan bij de vRealize Automation-toepassingsbeheerinterface van het nieuwe masterknooppunt als root.
  7. Selecteer Cluster.
  8. Zoek naar het vorige masterknooppunt en klik op Opnieuw instellen.
  9. Start na het opnieuw instellen het vorige masterknooppunt opnieuw op.
  10. Controleer, terwijl het vorige masterknooppunt is ingeschakeld, of de volgende services worden uitgevoerd.
   haproxy horizon-workspace rabbitmq-server vami-lighttp vcac-server vco-server
  11. Voeg het vorige masterknooppunt opnieuw toe aan de externe load balancer.
  Opmerking: Als een masterknooppunt dat is gedegradeerd tot replica, nog steeds wordt weergegeven als masterknooppunt, moet u dit mogelijk handmatig opnieuw toevoegen aan het cluster om het probleem op te lossen.