Hierdoor wordt de gebruikersnaam van de eigenaar van de machine opgehaald.

Tabel 1. Invoerparameters voor de activiteit GetMachineOwner
Argument Type Beschrijving
MachineId Guid De machine waarvoor u de naam van de eigenaar wilt ophalen.
Tabel 2. Uitvoerparameters voor de activiteit GetMachineOwner
Argument Type Beschrijving
Owner String De eigenaar van de machine wordt geïdentificeerd door MachineId, of door null als er geen eigenaar is.