U kunt deze opties gebruiken om een XaaS-blueprint te maken die een vRealize Orchestrator-werkstroom uitvoert wanneer de blueprint wordt geïmplementeerd. De werkstroom wijzigt een doelsysteem in uw omgeving.

Raadpleeg Een XaaS-blueprint toevoegen voor de stappen die u moet volgen om de blueprint te maken.

Om deze wizard te gebruiken, selecteert u Ontwerpen > XaaS > XaaS-blueprints.

Tabblad Werkstroom

Selecteer de werkstroom die wordt uitgevoerd wanneer de blueprint de bron inricht.

Dit tabblad is niet beschikbaar als u een blueprint bewerkt.

In de volgende figuur bevindt de werkstroomstructuur zich aan de linkerkant en staan de parameters aan de rechterkant.
Figuur 1. Tabblad Werkstroom in de XaaS-blueprintwizard
Tabblad Werkstroom in de XaaS-blueprintwizard

Controleer de in- en uitvoerparameters om ervoor te zorgen dat u en uw servicecatalogusgebruikers de correcte waarden kunnen opgeven in de volgende omstandigheden:

 • Als u het blueprintformulier aanpast in deze wizard of in het blueprintontwerpcanvas.
 • Als u alle invoerparameters leeg laat, kunnen de servicecatalogusgebruikers de waarden instellen.

Tabblad Algemeen

Configureer de metagegevens over en het gedrag van de blueprint.

Tabel 1. Opties tabblad Algemeen
Optie Beschrijving
Naam De naam van de blueprint zoals u deze wilt weergeven op de volgende locaties:
 • Ontwerpcanvas. Als u Beschikbaar stellen als onderdeel in het ontwerpcanvas selecteert, is deze waarde de naam die wordt weergegeven in de lijst met categorieën.
 • Services. Als u deze blueprint gebruikt als een standalone blueprint, is deze waarde de naam die u ziet wanneer u catalogusitems aan de service toevoegt.
 • Rechten. Als u rechten aan de blueprint verleent als een individueel item, is deze waarde de naam die u in de lijst Items toevoegen ziet.
Beschrijving Geef een uitgebreide beschrijving op die u helpt een onderscheid te maken tussen gelijkaardige items.
Pagina met informatie over catalogusaanvraag verbergen Schakel het selectievakje in als u servicecatalogusconsumenten niet wilt verplichten om een beschrijving en een reden op te geven wanneer ze het item aanvragen. Dit selectievakje is standaard ingeschakeld.
Versie De ondersteunde indeling kan hoofd.bij.micro-revisie omvatten.
Beschikbaar stellen als onderdeel in het ontwerpcanvas Als u de blueprint wilt gebruiken als een onderdeel in een ontwerpcanvasblueprint, schakelt u deze optie in.

Als de blueprint is gepubliceerd, is deze beschikbaar in de categorie die u hebt geselecteerd bij het configureren van de aangepaste bron.

Als u deze optie niet inschakelt, wordt de blueprint niet weergegeven in het ontwerpcanvas. U kunt deze echter nog altijd toevoegen aan een service en gebruikers rechten voor deze blueprint verlenen om deze te implementeren als een standalone blueprint.

Tabblad Blueprintformulier

De velden die worden weergegeven op deze pagina van de wizard, zijn de invoerparameters van de werkstroom. U kunt een of meer van de volgende wijzigingen maken:

 • Velden aan het formulier toevoegen.
 • Bestaande velden wijzigen door de velden te verwijderen of opnieuw te rangschikken.
 • Standaardwaarden opgeven als de invoerparameters.
Eventuele wijzigingen hebben invloed op het formulier dat wordt getoond aan:
 • De toepassingsarchitect die werkt in het ontwerpcanvas wanneer deze XaaS-blueprint wordt gebruikt als een blueprintonderdeel.
 • De servicecatalogusgebruiker als deze blueprint wordt gepubliceerd als een standalone blueprint.

Zie Een XaaS-blueprintformulier maken voor meer informatie over het configureren van de formulieren.

Ingerichte bron

De ingerichte bron koppelt de blueprint aan een relevante aangepaste XaaS-bron die u hebt geconfigureerd op de pagina Aangepaste bron op Ontwerpen > XaaS > Aangepaste bron .

Tabel 2. Opties Aangepaste bron
Optie Beschrijving
Een aangepaste bron die u eerder hebt gemaakt Selecteer de aangepaste bron die het vRealize Orchestrator-brontype definieert dat vereist is om de inrichtingsblueprint uit te voeren.

Een inrichtingsblueprint voert een vRealize Orchestrator-werkstroom uit om bronnen op het doelendpoint in te richten met behulp van de vRealize Orchestrator-invoegtoepassings-API voor de endpoint. Voeg bijvoorbeeld virtual NIC's toe aan een netwerkapparaat in vSphere.

U kunt bewerking na inrichting definiëren voor dit type ingerichte bronnen. U kunt de blueprint ook schaalbaar maken door instanties indien nodig toe te voegen of te verwijderen.

Resultaten

 • De blueprint komt in aanmerking voor schaling.
 • De blueprint wordt weergegeven in het ontwerpcanvas in de categorie die is opgegeven voor de geselecteerde aangepaste bron.
 • De blueprint wordt weergegeven op het tabblad Implementaties wanneer u een blueprint implementeert die het bevat en u kunt acties uitvoeren op het item na de implementatie.
Geen inrichting Een niet-inrichtingsblueprint voert een vRealize Orchestrator-werkstroom uit om een taak uit te voeren die de API niet nodig heeft om wijzigingen in een endpoint te maken. Maak bijvoorbeeld een rapport en e-mail het naar of post het op een doelcommunicatiesysteem.

Resultaten

 • De blueprint komt niet in aanmerking voor schaling. U kunt niet-inrichtingsblueprints gebruiken als ondersteunde werkstromen in schaalbare blueprints. U kunt bijvoorbeeld een blueprint maken om een load balancer met hoge beschikbaarheid te maken.
 • De blueprint wordt weergegeven in de XaaS-categorie in het ontwerpcanvas.
 • De blueprint wordt niet weergegeven op het tabblad Implementaties wanneer u een blueprint implementeert die het bevat en u kunt geen acties uitvoeren op het item na de implementatie.

Tabblad Onderdeellevenscyclus

Het tabblad Onderdeellevenscyclus is beschikbaar als u Beschikbaar stellen als onderdeel in het ontwerpcanvas op het tabblad Algemeen hebt geselecteerd.

U gebruikt deze opties om te definiëren hoe deze blueprint zich na de implementatie gedraagt tijdens inschaal- en uitschaalbewerkingen wanneer deze wordt gebruikt als een onderdeel in een samengestelde blueprint.

De beschikbaarheid van de verschillende opties is afhankelijk van de blueprint. Niet alle blueprintwerkstromen ondersteunen of vereisen alle opties. Omdat uw XaaS mogelijk wordt gebruikt in een samengestelde blueprint, moet u de opties voor bijwerken en vernietigen en voor toewijzen en toewijzing ongedaan maken, configureren als deze beschikbaar zijn voor de blueprint zodat de blueprint correct schaalt.

Tabel 3. Opties Onderdeellevenscyclus
Optie Beschrijving
Schaalbaar Schakel de optie in om toe te staan dat de servicecatalogusgebruiker het aantal instanties van dit blueprintonderdeel na de implementatie ervan kan wijzigen als onderdeel van een inschaal- of uitschaalbewerking.

Deze optie is beschikbaar als u een aangepaste bron hebt geselecteerd op het tabblad Aangepaste bron. Deze optie is niet beschikbaar als u de optie Geen inrichting hebt geselecteerd.

Als u deze blueprint schaalbaar maakt, wordt de optie Instanties toegevoegd aan het tabblad Algemeen in het ontwerpcanvas. Zie het onderstaande voorbeeld. Als u Schaalbaar niet selecteert, is de optie Instanties niet beschikbaar in het ontwerpcanvas.

Voorbeeld van minimum- en maximuminstanties in het ontwerpcanvas.
Inrichtingswerkstroom De werkstroom die wordt uitgevoerd tijdens een inrichtings- of uitschaalbewerking. Deze werkstroom werd geselecteerd toen u deze blueprint hebt gemaakt en u kunt de waarde ervan niet bewerken.
Toewijzingswerkstroom Selecteer de werkstroom die wordt uitgevoerd voordat enige aanvankelijke inrichtings- of uitschaalbewerking wordt uitgevoerd.

Dit levenscycluswerkstroomtype is beschikbaar voor Azure-toewijzingen. Als u een toewijzingswerkstroom maakt voor een schalingsbewerking, moet deze de volgende waarden bevatten:

 • Invoerparameters
  • De parameternaam is requestData en het parametertype is Properties.
  • De parameternaam is subtenant en het parametertype is Properties.
  • reservations en het parametertype is Arrays/Properties.
 • Uitvoerparameter
  • Moet een parameter bevatten waarbij het parametertype Properties is.
Updatewerkstroom Selecteer de werkstroom die wordt uitgevoerd tijdens updatebewerkingen, inclusief inschalen of uitschalen, waarbij een onderdeel niet schaalbaar is, maar wel kan worden bijgewerkt.

Een load balancer wordt bijvoorbeeld bijgewerkt met de nieuwe configuratie die wordt gemaakt met de inschaal- of uitschaalbewerking voor alle onderdelen in de samengestelde blueprint.

De updatewerkstroom is mogelijk van toepassing op een onderdeel dat is gebonden aan het geschaalde onderdeel, maar dat zelf niet schaalbaar is. Deze updatewerkstroom kan het niet-schaalbare onderdeel op basis van een updatebewerking wijzigen.

Als u een updatewerkstroom maakt voor een schalingsbewerking, moet deze de volgende waarden bevatten:

 • Invoerparameters.
  • Moet een parameter bevatten, ongeacht de parameternaam, die overeenkomt met het uitvoerparametertype van de inrichtingswerkstroom.
  • De parameternaam is data en het parametertype is Properties.
Vernietigingswerkstroom Selecteer de werkstroom die wordt uitgevoerd tijdens een inschaal- of vernietigingsbewerking.

Als u een vernietigingswerkstroom maakt voor een schalingsbewerking, moet deze de volgende waarde bevatten:

 • Invoerparameter.
  • Moet een parameter bevatten, ongeacht de parameternaam, die overeenkomt met het uitvoerparametertype van de inrichtingswerkstroom.

   Als bijvoorbeeld de werkstroom voor het maken van een eenvoudige inrichting van een virtual machine de uitvoerparameter VC:VirtualMachine bevat, moet de vernietigingswerkstroom een invoerparameter bevatten waarvan het type VC:VirtualMachine is.

Werkstroom voor ongedaan maken van toewijzing Selecteer de werkstroom die wordt uitgevoerd na een vernietigings- of inschaalbewerking. Als het ongedaan maken van de toewijzing mislukt tijdens de bewerking, wordt de vernietigingswerkstroom nog altijd zoals verwacht uitgevoerd.

Het ongedaan maken van de toewijzing is de laatste fase bij het inschalen of vernietigen van een samengestelde blueprint. Dit wordt uitgevoerd na de vernietigingswerkstroom en geeft bronnen vrij.

Dit levenscycluswerkstroomtype is beschikbaar voor Azure-toewijzingen. Als u een werkstroom voor het ongedaan maken van de toewijzing maakt voor een schalingsbewerking, moet deze de volgende waarde bevatten:

 • Invoerparameter.
  • De parameternaam is data en het parametertype is Properties.
Categorie Om op te geven waar de XaaS-blueprint wordt weergegeven in het ontwerpcanvas, selecteert u een waarde in het vervolgkeuzemenu Ontwerpcanvascategorie.

Als u geen categorie selecteert, wordt de blueprint toegevoegd aan de XaaS-categorie wanneer deze wordt gepubliceerd.