Rechten bepalen welke gebruikers en groepen specifieke catalogusitems kunnen aanvragen of specifieke acties kunnen uitvoeren. Rechten zijn specifiek voor een bedrijfsgroep.

Bedrijfsgroepbeheerders kunnen rechten maken voor de groepen die zij beheren. Tenantbeheerders kunnen rechten maken voor alle bedrijfsgroepen in hun tenant. Wanneer u een recht maakt, moet u een bedrijfsgroep selecteren en individuele gebruikers en groepen in de bedrijfsgroep opgeven voor het recht.

U kunt rechten verlenen aan een hele servicecategorie. Hierdoor worden rechten voor alle catalogusitems in die service verleend, inclusief items die aan de service zijn toegevoegd nadat u de rechten hebt gemaakt.

U kunt ook afzonderlijke catalogusitems in een service aan een recht toevoegen. Services bevatten geen acties. U moet acties afzonderlijk aan rechten toevoegen met behulp van de menuvolgorde Beheer > Catalogusbeheer > Rechten.

Voor elke service, elk catalogusitem of elke actie waarvoor u rechten maakt, kunt u een goedkeuringsbeleid opgeven (optioneel) om op aanvragen voor dat item toe te passen. Als u rechten verleent voor een hele service en een specifiek catalogusitem in die service met dezelfde rechten, wordt het beleid voor de service overschreven door het goedkeuringsbeleid voor het catalogusitem. U kunt bijvoorbeeld rechten voor de cloudinfrastructuurservice verlenen aan leden van een bedrijfsgroep en ze toestaan alle items aan te vragen zonder goedkeuringsbeleid. Als voor bepaalde catalogusitems meer begeleiding nodig is bij de inrichting, kunt u hiervoor dezelfde rechten verlenen en een goedkeuringsbeleid alleen toepassen op die items.

De acties waarvoor u rechten aan gebruikers verleent, zijn van toepassing op alle items die ondersteuning bieden aan de actie waarvoor het recht is verleend. Deze acties zijn niet beperkt tot de services en acties die onder hetzelfde recht vallen. Als Connie, een gebruiker van infrastructuurservices, bijvoorbeeld volgens haar toegangsrecht het recht heeft om machineblueprint 1 en de actie Opnieuw configureren te gebruiken, en als zij volgens een ander toegangsrecht ook recht heeft om machineblueprint 2 te gebruiken, dan heeft zij ook het recht om machines opnieuw te configureren die zijn ingericht op basis van machineblueprint 1 en machineblueprint 2, zolang die actie in beide blueprints mag worden uitgevoerd.

Als er voor dezelfde bedrijfsgroep meerdere rechten bestaan, kunt u prioriteiten aan de rechten toewijzen. Wanneer een gebruiker een catalogusaanvraag indient, krijgen het recht en het bijbehorende toepasselijke goedkeuringsbeleid de hoogste prioriteit als recht waarmee de gebruiker toegang heeft tot dat item of die actie.