U kunt de Size-instelling van het onderdeelprofiel configureren om CPU, geheugen en opslaggrootte te beheren voor vSphere-machineonderdelen in de blueprint.

Nadat u de waardesets voor het Size-onderdeelprofiel hebt gedefinieerd, kunt u een of meer waardesets aan het onderdeelprofiel toevoegen voor een vSphere-machineonderdeel in een blueprint. Gebruikers kunnen vervolgens een Size-waardeset selecteren wanneer ze een catalogusitem opvragen.

Voorwaarden

Meld u aan bij vRealize Automation als een beheerder met de toegangsrechten voor tenantbeheerder en IaaS-beheerder.

Procedure

 1. Selecteer Beheer > Woordenboek voor eigenschappen > Onderdeelprofielen.

  Profielen voor afbeeldings- en grootteonderdelen.
 2. Klik op Grootte in de kolom Naam.

  Informatie over het geboden Size-onderdeelprofiel wordt weergegeven op het tabblad Algemeen.

 3. Klik op het tabblad Waardesets.
 4. Als u een nieuwe waardeset wilt definiëren, bijvoorbeeld voor een grote implementatie, klikt u op Nieuw en configureert u de Size-instellingen.
  1. Voer in het veld Weergavenaam een waarde in om aan het scheidingsteken ValueSet toe te voegen, bijvoorbeeld small_1.
  2. Accepteer de standaardwaarde die wordt weergegeven in het tekstvak Naam als ValueSet.small_1, of voer een aangepaste naam in.
  3. Voer in het tekstvak Beschrijving een beschrijving in, zoals kleine implementatie.
  4. Selecteer Actief of Inactief in het vervolgkeuzemenu Status.
   Selecteer Actief om de waardeset zichtbaar te maken in het aanvraagformulier voor catalogusinrichting.
  5. Voer het aantal virtuele CPU's in waarop de implementatie kan worden uitgevoerd, bijvoorbeeld 1.
  6. Voer de hoeveelheid RAM in die door virtual machines in de implementatie moet worden gebruikt, bijvoorbeeld 2 MB.
  7. Voer de hoeveelheid opslagruimte in die door virtual machines in de implementatie moet worden gebruikt, bijvoorbeeld 1 GB.
 5. Klik op Opslaan.
 6. Klik op Voltooien wanneer u tevreden bent met uw instellingen.

Volgende stappen

Voeg een of meer waardesets toe aan het Size-onderdeelprofiel via het tabblad Profielen in een vSphere-machineonderdeel. Zie Een machineblueprint configureren en Instellingen voor vSphere-machineonderdelen in vRealize Automation.