Een lijst met aangepaste eigenschappen van vRealize Automation die beginnen met de letter N.

Tabel 1. Tabel aangepaste eigenschappen met N
Eigenschap Beschrijving

NSX.Edge.ApplianceSize

Geef de toegestane groottetypen aan van de NSX Edge-toepassing voor de ingerichte machine of implementatie. De opties zijn:
 • compact

  Voor gebruik in kleine implementaties, POC's en één enkele service.

  • CPU = 1
  • RAM = 512 MB
  • Schijf = 512 MB
 • large

  Voor kleine tot middelgrote implementaties met meerdere tenants.

  • CPU = 2
  • RAM = 1 GB
  • Schijf = 512 MB
 • quadlarge

  Voor routering met een hoge doorvoer, bij gelijke kosten via meerdere paden (ECMP) of voor firewallimplementaties met hoge prestaties.

  • CPU = 4
  • RAM = 1 GB
  • Schijf = 512 MB
 • xlarge

  Voor L7 load balancing en toegewijde core-implementaties.

  • CPU = 6
  • RAM = 8 GB
  • Schijf = 4,5 GB (4 GB wisselbestand)

Zie Systeemvereisten voor NSX voor verwante informatie.

NSX.Edge.HighAvailability

Indien ingesteld op waar (NSX.Edge.HighAvailability=true), wordt de modus voor hoge beschikbaarheid (HA) ingeschakeld op de NSX Edge-machine die wordt geïmplementeerd met de blueprint.

Indien gebruikt met NSX.Edge.HighAvailability.PortGroup=poort_groep_naam, staat deze eigenschap toe dat u een NSX Edge configureert tijdens het ontwerpen van de blueprint.

U kunt deze eigenschap toevoegen aan een load balancer-onderdeel van NSX in de vRealize Automation-blueprint of aan de vRealize Automation-blueprint zelf.

Moet worden gebruikt in combinatie met NSX.Edge.HighAvailability.PortGroup= poort_groep_naam.

NSX.Edge.HighAvailability.PortGroup

Maakt een interne interface of interne vNIC die is toegevoegd aan de opgegeven poortgroepnaam, bijvoorbeeld NSX.Edge.HighAvailability.PortGroup=VM Network, waarbij VM Network een poortgroep met een voor hoge beschikbaarheid gedistribueerde switch (vLAN-backed) of NSX logische switch is. NSX-modus voor hoge beschikbaarheid vereist ten minste één interne netwerkinterface of vNIC.

Indien gebruikt met NSX.Edge.HighAvailability=true, staat deze eigenschap toe dat u een NSX Edge voor hoge beschikbaarheid configureert tijdens het ontwerpen van de blueprint.

Wanneer u een load balancer met een arm en hoge beschikbaarheid hebt ingeschakeld, moet u een afzonderlijke poortgroep opgeven voor de hoge beschikbaarheid.

Opmerking:
Het opgegeven poortgroepnetwerk kan niet lid zijn van de reserveringspool, omdat het gebruik van de eigenschap van de poortgroep strijdig is met het normale gebruik in een implementatie van de poortgroep, waardoor de volgende fout optreedt:
Portgroup must be unique within an
Edge...

Moet worden gebruikt in combinatie met NSX.Edge.HighAvailability= true.

NSX.Validation.Disable.Single.Edge.Uplink

Wanneer dit is ingesteld op waar, is de NSX-validatie gedeactiveerd die op de volgende beperkingen controleert:
 • Alle NAT-netwerken op aanvraag in de blueprint gebruiken hetzelfde externe netwerk.
 • Alle gerouteerde netwerken op aanvraag in de blueprint die de load balancer-VIP gebruiken, gebruiken hetzelfde externe netwerk.
 • Alle load balancer-onderdelen op aanvraag in de blueprint hebben VIP's in hetzelfde externe netwerk of netwerken op aanvraag die door hetzelfde externe netwerk worden ondersteund.
Als deze validatiecontrole is uitgeschakeld, kan een implementatie succesvol zijn, maar zijn sommige netwerkonderdelen mogelijk niet toegankelijk.

Indien afwezig of ingesteld op onwaar, is de validatiecontrole uitgeschakeld (standaardinstelling).

Eén NSX Edge kan slechts één extern netwerk ondersteunen als uplinknetwerk. Er worden meerdere IP's van hetzelfde externe netwerk ondersteund. Hoewel een blueprint elk aantal externe netwerkonderdelen of netwerkonderdelen op aanvraag kan bevatten, ondersteunt NSX slechts één extern netwerk as uplinknetwerk.

Deze eigenschap kan alleen worden opgegeven op blueprintniveau. Deze kan niet worden opgegeven voor een onderdeel in het blueprintcanvas.

NSX.Validation.Disable.Blueprint.NSXT

Wanneer dit is ingesteld op waar, is alle NSX-T-validatie gedeactiveerd voor de actie Voltooien van de blueprint.

Indien afwezig of ingesteld op onwaar, is de NSX-T-validatiecontrole ingeschakeld (standaardinstelling).

Als u bijvoorbeeld overlappende subnetten hebt in de blueprint, verschijnt er een foutbericht wanneer u op Voltooien klikt in de blueprint en de overlapping verhindert dat u de blueprint kunt voltooien, hoewel u deze wel kunt opslaan. Als u de blueprint wilt voltooien, kunt u NSX.Validation.Disable.Blueprint.NSXT toevoegen door de pagina Blueprinteigenschappen te gebruiken en vervolgens de blueprint te voltooien.

De eigenschap deactiveert alleen NSX-T-validaties voor de actie Voltooien van de blueprint.