U kunt een endpoint toevoegen en de HTTP-REST-invoegtoepassing configureren om verbinding te maken met een REST-host.

Voorwaarden

 • Meld u bij vRealize Automation aan als tenantbeheerder.

 • Controleer of u toegang hebt tot een REST-host.

Procedure

 1. Selecteer Beheer > vRO-configuratie > Endpoints.
 2. Klik op het pictogram Nieuw (Toevoegen).
 3. Selecteer HTTP-REST in het vervolgkeuzemenu Invoegtoepassing.
 4. Klik op Volgende.
 5. Voer een naam in en desgewenst een beschrijving.
 6. Klik op Volgende.
 7. Geef de informatie over de REST-host op.
  1. Geef de naam van de host op in het tekstvak Naam.
  2. Geef het adres van de host op in het tekstvak URL.
   Opmerking: Als u Kerberos-toegangsverificatie gebruikt, moet u het hostadres opgeven in FQDN-indeling.
  3. (Optioneel) Geef het aantal seconden op voordat een time-out optreedt voor een verbinding in het tekstvak Time-out bij verbinding (seconden).
   De standaardwaarde is 30 seconden.
  4. (Optioneel) Geef het aantal seconden op voordat een time-out optreedt voor een bewerking in het tekstvak Time-out bij bewerking (seconden).
   De standaardwaarde is 60 seconden.
 8. (Optioneel) Configureer de proxyinstellingen.
  1. Selecteer Ja in het vervolgkeuzemenu Proxy gebruiken als u een proxy wilt gebruiken.
  2. Typ het IP-adres van de proxyserver in het tekstvak Proxyadres.
  3. Voer het poortnummer in voor communicatie met de externe proxyserver in het tekstvak Proxypoort.
 9. Klik op Volgende.
 10. Selecteer het verificatietype.
  Optie Actie
  Geen Er is geen verificatie vereist.
  OAuth 1.0 Gebruikt het OAuth 1.0-protocol. U moet de vereiste verificatieparameters opgeven onder OAuth 1.0.
  1. Geef de sleutel op die wordt gebruikt voor het identificeren van de consument als serviceprovider in het tekstvak Consumentensleutel.
  2. Geef het geheim op om eigendom van de consumentensleutel vast te stellen in het tekstvak Consumentengeheim.
  3. (Optioneel) Geef het toegangstoken op dat de consument gebruikt om toegang te krijgen tot de beveiligde bronnen in het tekstvak Toegangstoken.
  4. (Optioneel) Geef het geheim op dat de consument gebruikt om eigendom te bevestigen van een token in het tekstvak Geheim voor toegangstoken.
  OAuth 2.0 Gebruikt het OAuth 2.0-protocol.

  Typ het verificatietoken in het tekstvak Token.

  Basis Biedt basistoegangsverificatie. De communicatie met de host vindt in de gedeelde-sessiemodus plaats.
  1. Geef de naam voor de gedeelde sessie op in het tekstvak Gebruikersnaam voor verificatie.
  2. Geef het wachtwoord voor de gedeelde sessie op in het tekstvak Wachtwoord voor verificatie.
  Verificatiesamenvatting Biedt samengevatte toegangsverificatie die gebruikmaakt van versleuteling. De communicatie met de host vindt in de gedeelde-sessiemodus plaats.
  1. Geef de naam voor de gedeelde sessie op in het tekstvak Gebruikersnaam voor verificatie.
  2. Geef het wachtwoord voor de gedeelde sessie op in het tekstvak Wachtwoord voor verificatie.
  NTLM Biedt NT LAN Manager-toegangsverificatie (NTLM) binnen de Windows Security Support Provider-structuur (SSP). De communicatie met de host vindt in de gedeelde-sessiemodus plaats.
  1. Geef de verificatiegegevens van de gebruiker op voor de gedeelde sessie.
   • Geef de naam voor de gedeelde sessie op in het tekstvak Gebruikersnaam voor verificatie.
   • Geef het wachtwoord voor de gedeelde sessie op in het tekstvak Wachtwoord voor verificatie.
  2. Configureer de NTLM-gegevens
   • (Optioneel) Voer de naam van het werkstation in het tekstvak Werkstation voor NTLM-verificatie in.
   • Voer de domeinnaam in het tekstvak Domein voor NTLM-verificatie in.
  Kerberos Biedt Kerberos-toegangsverificatie. De communicatie met de host vindt in de gedeelde-sessiemodus plaats.
  1. Geef de naam voor de gedeelde sessie op in het tekstvak Gebruikersnaam voor verificatie.
  2. Geef het wachtwoord voor de gedeelde sessie op in het tekstvak Wachtwoord voor verificatie.
 11. Klik op Voltooien.

resultaten

U hebt het endpoint geconfigureerd en een REST-host toegevoegd. XaaS-architecten kunnen XaaS gebruiken voor het publiceren van werkstromen voor HTTP-REST-invoegtoepassingen als catalogusitems en bronacties.