Hierdoor wordt uitgestelde inhoud geladen voor een opgegeven eigenschap van de gegevensservice.

Tabel 1. Invoerparameters voor de activiteit LoadProperty
Argument Type Beschrijving
DataServiceContext RepositoryServiceContext De DataServiceContext waarvan de eigenschap wordt geladen.
Instance Object De entiteit met eigenschap die wordt geladen.
InstanceProperty String De naam van de eigenschap van de opgegeven entiteit die wordt geladen.