Gebruikers met systeembrede rollen beheren de configuraties die op meerdere tenants van toepassing kunnen zijn. De systeembeheerder is alleen aanwezig voor de standaardtenant, maar u kunt IaaS-beheerders toevoegen aan elke tenant.

Tabel 1. Systeembrede rollen en verantwoordelijkheden
Rol Verantwoordelijkheden Toewijzing
Systeembeheerder
 • Tenants maken.
 • Identiteitsarchieven voor tenants configureren.
 • De rol van IaaS-beheerder toewijzen.
 • De rol van tenantbeheerder toewijzen.
 • Standaardmerkvermelding van systeem configureren.
 • Standaardmeldingsproviders van systeem configureren.
 • Gebeurtenislogboeken van systeem bijhouden, exclusief IaaS-logboeken.
 • Configureer de vRealize Orchestrator-server voor gebruik met XaaS.
 • Materiaalbeheerders moeten tevens reserveringen voor verschillende tenants maken en beheren (weergeven, bewerken en verwijderen).
Ingebouwde beheerdersgegevens worden opgegeven tijdens de configuratie van de Single Sign-On-functie.
IaaS-beheerder
 • Configureer IaaS-functies, systeem- en aangepaste eigenschappen.
 • Materiaalgroepen maken en beheren.
 • Endpoints maken en beheren.
 • Endpointgegevens beheren.
 • Proxyagenten configureren.
 • Amazon AWS-instantietypes beheren.
 • IaaS-specifieke logboeken bijhouden.
 • Materiaalbeheerders moeten tevens reserveringen voor verschillende tenants maken en beheren (weergeven, bewerken en verwijderen).
De systeembeheerder wijst de IaaS-beheerder toe tijdens het configureren van een tenant.