Stelt DataServiceContext op de hoogte dat de opgegeven bronstatus kan worden bijgehouden.

Tabel 1. Invoerparameters AttachTo-activiteit
Argument Type Beschrijving
DataServiceContext RepositoryServiceContext De DataServiceContext die de bron moet bijhouden.
Instance Object De bron die wordt bijgehouden door de DataServiceContext. De bron wordt gekoppeld met de status Unchanged (ongewijzigd).