Systeembeheerders maken een algemene binnenkomende e-mailserver om binnenkomende e-mailmeldingen, zoals goedkeuringsantwoorden, af te handelen. U kunt slechts één binnenkomende server maken. Deze verschijnt als standaardoptie voor alle tenants. Als tenantbeheerders deze instellingen niet overschrijven voordat ze meldingen inschakelen, gebruikt vRealize Automation de algemeen geconfigureerde e-mailserver.

Voorwaarden

Meld u aan bij de vRealize Automation-console als systeembeheerder.

Procedure

 1. Selecteer Beheer > E-mailservers.
 2. Klik op het pictogram Toevoegen (Toevoegen).
 3. Selecteer E-mail – Binnenkomend.
 4. Klik op OK.
 5. Geef een naam op in het tekstvak Naam.
 6. (Optioneel) Geef een beschrijving op in het tekstvak Beschrijving.
 7. (Optioneel) Schakel het selectievakje SSL in om SSL voor de beveiliging te gebruiken.
 8. Kies een serverprotocol.
 9. Geef de naam van de server op in het tekstvak Servernaam.
 10. Typ het poortnummer van de server in het tekstvak Serverpoort.
 11. Typ de naam voor de map voor e-mails in het tekstvak Mapnaam:.
  Deze optie is alleen vereist als u het serverprotocol IMAP hebt gekozen.
 12. Voer in het tekstvak Gebruikersnaam een gebruikersnaam in.
 13. Voer een wachtwoord in het tekstvak Wachtwoord in.
 14. Typ het e-mailadres waar vRealize Automation-gebruikers antwoorden naar kunnen sturen in het tekstvak E-mailadres.
 15. (Optioneel) Selecteer Verwijderen van server als u alle verwerkte e-mails van de server wilt verwijderen die door de meldingsservice zijn opgehaald.
 16. Kies of vRealize Automation automatische certificaten van de e-mailserver kan accepteren.
 17. Klik op Testverbinding.
 18. Klik op Toevoegen.