U kunt een gerouteerd netwerkprofiel op aanvraag maken dat de geleverde vRealize Automation-IPAM-endpoint gebruikt of een correct geconfigureerd en geregistreerd IPAM-endpoint van derden.

Een geleid netwerkprofiel staat voor een routeerbare IP-ruimte die over meerdere netwerken is verdeeld. In elk geleide netwerk wordt het volgende beschikbare subnet toegewezen in de routeerbare IP-ruimte. Een geleid netwerk heeft toegang tot alle andere geleide netwerken die hetzelfde netwerkprofiel gebruiken. Elk geleid subnet heeft toegang tot alle andere subnets die zijn gemaakt net behulp van hetzelfde netwerkprofiel.

Bij een externe IPAM-provider wordt de routeerbare IP-ruimte gemaakt en beheerd door de externe IPAM-provider. De netwerkbeheerder gebruikt een externe IPAM-provider om een routeerbare IP-ruimte te definiëren en er een IP-blok voor te maken. U kunt één of meer IP-blokken selecteren die zijn verkregen van de externe IPAM-provider als u een gerouteerd netwerkprofiel maakt of bewerkt.

Om een nieuwe instantie van het geleide netwerkprofiel van de externe IPAM-provider toe te wijzen, verstuurt vRealize Automation een oproep naar de provider om het volgende beschikbare subnet te reserveren en een bereik te maken van IP-blokken conform het geleide netwerkprofiel en de subnetgrootte. Het resulterende bereik wordt gebruikt voor het toewijzen van IP-adressen aan machines die samen met het NAT-netwerk worden geïmplementeerd.