Voordat u een XaaS-blueprint maakt, moet u de bedoeling van uw blueprint begrijpen zodat u een blueprint kunt maken die uw bronnen correct inricht.

U kunt XaaS-blueprints maken en gebruiken als een blueprintonderdeel in het ontwerpcanvas of als een standalone blueprint. De blueprint kan een inrichtingsblueprint of een niet-inrichtingsblueprint zijn.

Tabel 1. XaaS-blueprinttypen en resultaten
XaaS-blueprinttype Is een aangepaste bron vereist? Is de blueprint schaalbaar in een implementatie? Kan ik een bronactie uitvoeren op de geïmplementeerde blueprint?
Blueprintonderdeel dat bronnen inricht Ja Ja.

Het is geconfigureerd om te schalen en het zal schalen wanneer de implementatie wordt geschaald.

Ja.

Het wordt geschaald wanneer de implementatie wordt geschaald, en u kunt andere bronacties op het geïmplementeerde onderdeel uitvoeren.

De blueprintcomponent wordt weergegeven op het tabblad Implementaties.

Blueprintonderdelen die een werkstroom uitvoeren maar geen bronnen inrichten Nee.

De blueprint gebruikt de vRealize Orchestrator-serverconfiguratie, maar vereist geen aangepaste XaaS-bron.

Nee.

Deze richt geen bronnen in, maar kan worden uitgevoerd als deel van een schalingsbewerking.

Werk bijvoorbeeld een load balancer bij met de nieuwe configuratie op basis van de schalingsbewerking.

Nee.

U kunt geen bronactie uitvoeren op een niet-inrichtingsonderdeel.

Standalone blueprint die bronnen inricht Ja Nee.

U moet bronacties maken om instanties toe te voegen of te vernietigen.

Ja.

U kunt bronacties uitvoeren op de geïmplementeerde bron, inclusief alle bronnen die u hebt gemaakt om schaling te ondersteunen.

De blueprint wordt weergegeven op het tabblad Implementaties.

Standalone blueprint die een werkstroom uitvoert maar geen bronnen inricht Nee.

De blueprint gebruikt de vRealize Orchestrator-serverconfiguratie, maar vereist geen aangepaste XaaS-bron.

Nee.

Deze richt geen bronnen in, maar kan worden uitgevoerd als deel van een bronactie.

Nee.

U kunt geen bronactie uitvoeren op een niet-inrichtingsonderdeel.