Als u een bovenliggende/onderliggende relatie wilt verkrijgen tussen aangepaste eigenschappen, moet u de bovenliggende eigenschap binden aan de onderliggende. Wanneer u de bovenliggende en onderliggende aangepaste eigenschappen toevoegt aan een blueprint, selecteert de aanvrager een waarde voor de bovenliggende eigenschap. De geselecteerde bovenliggende waarde bepaalt de mogelijke waarden voor de onderliggende eigenschap.

 • De bovenliggende aangepaste eigenschapsdefinitie kan een statische lijst of een externe waarde zijn die wordt bepaald door een vRealize Orchestrator-actie. Deze levert mogelijke invoerparameters voor een onderliggende eigenschapsdefinitie.
 • De onderliggende aangepaste eigenschapsdefinitie moet een vRealize Orchestrator-actie aanroepen. In de onderliggende aangepaste eigenschap bindt u de bovenliggende aangepaste eigenschap zodat deze een invoerparameterwaarde levert.

Uw ontwikkelingsteam werkt bijvoorbeeld aan productie- en niet-productiesystemen. U hebt ook vijf datacenters. Drie van die datacenters zijn uw datacenters voor ontwikkelingstests en via de andere twee levert u services aan uw interne clients. Om ervoor te zorgen dat ontwikkelaars dezelfde blueprint kunnen implementeren in elke omgeving, de testdatacenters of de datacenters voor interne clients, maakt en bindt u twee aangepaste eigenschapsdefinities. Met de eerste aangepaste eigenschap kan de aanvrager de productie- of niet-productieomgeving selecteren. Op basis van de omgeving die de gebruiker selecteert in het aanvraagformulier geeft de tweede aangepaste eigenschap een van de volgende waarden weer:

 • De lijst van drie testdatacenters voor de niet-productieomgevingen.
 • De twee datacenters voor interne clients voor de productieomgevingen.

Het volgende scherm laat de catalogusaanvraagpagina zien voor Machine 1 (db), met een fragmentsectie die de eigenschap van Machine 1 (db) laat zien die moet worden gebonden met de eigenschap in Machine 2 (web).

Het doel van deze procedure is twee aangepaste eigenschappen te maken die u bindt in een bovenliggende/onderliggende relatie. Via de binding kunt u de juiste locatie selecteren op basis van de geselecteerde productiestatus.

Voorwaarden

 • Voor dit voorbeeld maakt u een vRealize Orchestrator-actie die datacenternamen geeft als locatie-informatie. Geef de actie de naam datacenters_prod, voeg een invoerparameter met de naam prod toe als een tekenreekstype en gebruik dit voorbeeldscript voor het actiescript.
  if(prod == null) {
  	return ['Empty1', 'Empty2'];
  } else if (prod.equals('nonprod')) {
  	return ['WestDC for development testing', 'EastDC for QA automation testing', 'CentralDC for scale testing'];
  } else {
  	return ['NorthDC for AMEA clients', 'SouthDC for Asia Pacific clients'];
  }

  Zie voor informatie over het ontwikkelen van workflows en over het maken en gebruiken van vRealize Orchestrator-scriptacties Ontwikkelen met VMware vRealize Orchestrator in de productdocumentatie van vRealize Orchestrator.

 • Meld u aan bij vRealize Automation als een tenantbeheerder of materiaalbeheerder.

Procedure

 1. Maak een aangepaste eigenschapsdefinitie zodat gebruikers de productie- of niet-productieomgeving kunnen selecteren.
  1. Selecteer Beheer > Woordenboek voor eigenschappen > Eigenschapsdefinities.
  2. Configureer de aangepaste eigenschap production.ready.
   Optie Voorbeeldwaarden
   Naam production.ready
   Label Omgeving
   Beschrijving Selecteer de productie- of niet-productieomgeving.
   Weergavevolgorde 1

   U selecteert 1 om ervoor te zorgen dat deze aangepaste eigenschap als eerste wordt weergegeven in de blueprint.

   Gegevenstype String
   Weergeven als Vervolgkeuzelijst
   Waarden Statische lijst
   Waarden van statische lijst Voeg de volgende sleutel-waardeparen toe.
   • Production en prod
   • Non-Production en nonprod
  3. Klik op OK.
  De aangepaste eigenschap production.ready is geconfigureerd en klaar voor gebruik.
 2. Maak een aangepaste eigenschapsdefinitie met een vRealize Orchestrator-actie die uw aangepaste locatie-actie uitvoert.
  1. Selecteer Beheer > Woordenboek voor eigenschappen > Eigenschapsdefinities.
  2. Configureer de aangepaste eigenschap datacenter.target.
   Optie Voorbeeldwaarden
   Naam datacenter.target
   Label Target data center
   Beschrijving Selecteer het datacenter op basis van het feit of u een productie- of niet-productieblueprint implementeert.
   Weergavevolgorde 2

   U selecteert 2 om ervoor te zorgen dat deze aangepaste eigenschap wordt weergegeven na de aangepaste eigenschap production.ready in de blueprint.

   Gegevenstype String
   Weergeven als Vervolgkeuzelijst
   Waarden Externe waarden
   Scriptactie Klik op Selecteren en zoek uw actie datacenters_prod.
   De tabel met invoerparameters bevat een parameter met de naam prod.
  3. Selecteer de rij prod in de tabel met invoerparameters en klik op Bewerken.
  4. Schakel het selectievakje Binden in.
  5. Selecteer production.ready in het vervolgkeuzemenu.
  6. Klik op OK.
  7. Klik op OK.
  De aangepaste eigenschap datacenter.target is geconfigureerd en klaar voor gebruik.

Volgende stappen