U kunt parameters aan blueprints toewijzen via onderdeelprofielen. U hoeft dan geen afzonderlijke kleine, normale en grote blueprint voor een specifiek type implementatie te maken, maar kunt één blueprint maken met een keuze van een kleine, normale of grote virtual machine. Gebruikers kunnen een van deze formaten selecteren wanneer ze het catalogusitem implementeren.

Onderdeelprofielen beperken het uitdijen van blueprints en vereenvoudigen uw catalogusaanbiedingen. Met onderdeelprofielen kunt u vSphere-machineonderdelen in een blueprint definiëren. De beschikbare onderdeelprofieltypen zijn Size en Image. Wanneer u onderdeelprofielen aan een machineonderdeel toevoegt, overschrijven de instellingen van het onderdeelprofiel andere instellingen van het machineonderdeel, zoals aantal CPU's of hoeveelheid opslagruimte.

Onderdeelprofielen zijn alleen beschikbaar voor vSphere-machineonderdelen.

Zie Instellingen van onderdeelprofielen definiëren voor informatie over het definiëren van waardesets voor de onderdeelprofielen Size en Image.

Zie Instellingen voor vSphere-machineonderdelen in vRealize Automation voor informatie over het toevoegen van onderdeelprofielen en geselecteerde waardesets voor een vSphere-machineonderdeel in een blueprint.

Voor informatie over het toevoegen van onderdeelprofielgegevens met behulp van instellingen die zijn geïmporteerd vanaf een OVF, raadpleegt u Een blueprint configureren om in te richten vanaf een OVF.

Zie Machine-inrichting aanvragen met behulp van een blueprint met parameters voor informatie over het gebruik van onderdeelprofielen wanneer u machine-inrichting aanvraagt.

U kunt goedkeuringsbeleid maken om voorafgaande goedkeuring te vereisen wanneer u machine-inrichting aanvraagt van blueprints met betrekking tot waardesetvoorwaarden voor het onderdeelprofiel Size en Image. Zie Voorbeelden van goedkeuringsbeleid op basis van beleidstypen voor virtual machines voor meer informatie.

Opmerking:

Zie Machine-inrichting aanvragen met behulp van een blueprint met parameters voor informatie over het gebruik van parameters in blueprints wanneer u machine-inrichting aanvraagt uit de catalogus.