U kunt de endpoints die vRealize Automation toestemming geven om met uw infrastructuur te communiceren maken en configureren.

Endpointdefinities zijn ingedeeld in categorieën op basis van type:
 • Cloud

  De categorie cloud bevat de endpointtypen vCloud Air, vCloud Director, Amazon EC2 en OpenStack

 • IPAM

  Deze categorie is alleen zichtbaar als u een extern IPAM-endpointtype, zoals Infoblox IPAM, hebt geregistreerd in een vRealize Orchestrator-werkstroom.

 • Beheer

  Deze categorie bevat alleen het endpoint vRealize Operations Manager.

 • Netwerk en beveiliging

  Deze categorie bevat de endpointtypen Proxy en NSX.

  Een proxyendpoint kan worden geassocieerd met een Amazon-, vCloud Air-, of vCloud Director- endpoint.

  Een NSX-endpoint kan worden geassocieerd met een vSphere-endpoint.

 • Orkestratie

  Deze categorie bevat alleen het endpoint vRealize Orchestrator.

 • Opslag

  Deze categorie bevat het NetApp ONTAP-endpoint.

 • Virtueel

  De virtuele categorie bevat de endpointtypen vSphere, Hyper-V (SCVMM) en KVM (RHEV).

U kunt aanvullende endpointtypen configureren in vRealize Orchestrator en deze gebruiken met ondersteunde endpointtypen in vRealize Automation. U kunt ook endpoints importeren en exporteren met behulp van een programma.

Zie Overwegingen bij het werken met bijgewerkte of gemigreerde endpoints voor informatie over werken met endpoints na een upgrade of migratie.