Als u de virtuele connectortoepassing wilt implementeren voor smartcardverificatie, moet u eerst een activeringscode voor de nieuwe connector genereren vanuit de vRealize Automation-console. De activeringscode wordt gebruikt om de verbinding tussen Beheer van directory's en de connector in te stellen.

U kunt een afzonderlijke connector of een connectorcluster configureren. Als u een connectorcluster wilt gebruiken, herhaalt u deze procedure voor elke gewenste connector.

Voorwaarden

  • Meld u bij vRealize Automation aan als tenantbeheerder.

Procedure

  1. Selecteer Beheer > Beheer van directory's > Connectoren.
  2. Klik op Connector toevoegen.
  3. Voer de naam van de nieuwe connector in het tekstvak Naam connector in.
  4. Klik op Activeringscode genereren.
    De activeringscode voor de connector verschijnt in het vak Activeringscode connector.
  5. Kopieer de activeringscode bij de configuratie van de connector met behulp van het OVA-bestand.
  6. Klik op OK.