U kunt instellingen importeren van een OVF om het proces voor het configureren van instellingen voor vSphere-machineonderdelen in een vRealize Automation-blueprint te vereenvoudigen.

Bij deze procedure wordt ervan uitgegaan dat u een elementaire kennis hebt van het proces voor het maken van vRealize Automation-blueprints.

Voorwaarden

Procedure

 1. Selecteer Ontwerpen > Blueprints.
 2. Klik op het pictogram Nieuw (Toevoegen).
 3. Voer een naam en beschrijving voor de blueprint in en klik op OK.
 4. Klik op Machinetypen in het gebied Categorieën en sleep een vSphere (vCenter)-machineonderdeel naar het ontwerpcanvas.
 5. Klik op het tabblad Versie-informatie en geef de volgende opties op:
  • Blueprinttype: Server
  • Actie: Maken
  • Inrichtingswerkstroom: ImportOvfWorkflow

   Met de ImportOvfWorkflow-instelling wordt de URL-optie beschikbaar.

   Inrichting met de optie OVF.
 6. Geef de locatie van het OVF-bestand op.
  • Gebruik de indeling https://server/mapnaam.ovf of de naam.ova om het pad naar de OVF-URL in te voeren.

   Als u verificatie inschakelt voor de server die als OVF-host fungeert, voert u de verificatiegegevens in waarmee de gebruiker wordt geverifieerd.

  • Als een OVF wordt gehost op een website en u een proxyendpoint hebt gemaakt om de website te openen, selecteert u Proxy gebruiken en selecteert u het beschikbare proxyendpoint.
 7. Klik op Configureren.
  Opmerking: Als u een verificatiefoutbericht ontvangt, zijn verificatiegegevens vereist voor de server waarop het OVF wordt gehost. Als dit gebeurt, schakelt u het selectievakje Verificatie vereist in, voert u de verificatiegegevens voor Gebruikersnaam en Wachtwoord in die vereist zijn voor verificatie met de HTTP-server waarop het OVF zich bevindt en klikt u opnieuw op Configureren.

  Met de optie Configureren opent u een wizard waarin alle door de gebruiker instelbare eigenschappen en waarden voor het importeren van een OVF beschikbaar zijn als aangepaste eigenschappen. Als er geen configureerbare eigenschappen zijn om te importeren, is het deelvenster leeg.

  1. Gebruik de wizard om ofwel de standaardwaarden die moeten worden geïmporteerd, te accepteren of deze waarden te wijzigen voor de blueprint voordat u het importeren start.
  2. Klik op OK om de eigenschappen en waarden te importeren.

   Alle door gebruikers instelbare eigenschappen in de OVF-sjabloon worden in de blueprint geïmporteerd als bewerkbare aangepaste eigenschappen voor vRealize Automation, voorafgegaan door VMware.Ovf, terwijl andere worden geïmporteerd als verborgen eigenschappen die niet moeten worden bewerkt na het importeren.

 8. Klik op het tabblad Machinebronnen om de resultaten van de OVF-import weer te geven die worden opgenomen in de minimumwaardevermeldingen voor de opties CPU's, Geheugen (MB) en Opslag (GB).

  U kunt deze waarden wijzigen na het importeren.

 9. Klik op het tabblad Opslag om de resultaten van de OVF-import weer te geven.
 10. Klik op de tabbladreeks Eigenschappen > Aangepaste eigenschappen om de resultaten van de OVF-import weer te geven.
 11. Klik op Opslaan.

Volgende stappen

Ga verder met het definiëren van blueprintinstellingen of klik op Voltooien.