U kunt een NSX-T-endpoint maken en dit associëren met een bestaand vSphere-endpoint in vRealize Automation.

vRealize Automation gebruikt basisverificatie om verbinding te maken met het NSX-T-endpoint.

Om fouttolerantie en hoge beschikbaarheid in implementaties mogelijk te maken, vertegenwoordigt elk NSX-T-datacentereindpunt een cluster van drie NSX-managers.
 • vRealize Automation kan verwijzen naar een van de NSX-managers. Met deze optie ontvangt een NSX-manager de API-aanroepen van vRealize Automation.
 • vRealize Automation kan verwijzen naar het virtuele IP-adres van het cluster. Met deze optie neemt een NSX-manager de controle over van het VIP. Die manager ontvangt de API-aanroepen van vRealize Automation. In geval van een storing neemt een ander knooppunt in het cluster de controle over van het VIP en ontvangt het de API-aanroepen van vRealize Automation.

  Voor meer informatie over VIP-configuratie, zie Configure a Virtual IP (VIP) Address for a Cluster in de NSX-T Data Center Installation Guide in de documentatie voor VMware NSX-T Data Center.

 • vRealize Automation kan naar het VIP van een load balancer verwijzen om de aanroepen naar de drie NSX-managers te verdelen. Met deze optie ontvangen alle drie NSX-managers API-aanroepen van vRealize Automation.

  U kunt het VIP op een load balancer van derden of op een load balancer van NSX-T configureren.

  Voor grote omgevingen kunt u deze optie gebruiken om de vRealize Automation API-oproepen tussen de drie NSX-managers te splitsen.

Gebruik deze informatie als u het NSX-T-endpoint in stap 5 opgeeft.

U kunt een NSX-T-endpoint koppelen aan een of meer vSphere-endpoints.

U kunt een associatie maken tussen vSphere- en NSX-endpoints. Associaties omvatten:
 • Eén vSphere-endpoint gekoppeld aan één NSX for vSphere-endpoint.
 • Eén vSphere-endpoint gekoppeld aan meerdere NSX-T-endpoints.
 • Eén NSX-T-endpoint gekoppeld aan meerdere vSphere-endpoints.
 • Eén NSX for vSphere-endpoint gekoppeld aan één vSphere-endpoint.
 • Eén vSphere-endpoint gekoppeld aan één NSX for vSphere-endpoint en één NSX-T-endpoint.

  Wanneer een vSphere-endpoint is gekoppeld aan zowel een NSX for vSphere-endpoint als een NSX-T-endpoint, wordt het cluster beheerd door NSX for vSphere of door NSX-T. De NSX Manager wordt bepaald door vRealize Automation wanneer gegevens voor het endpoint worden verzameld en er een relatie tot stand wordt gebracht. U kunt het type NSX-platform zien dat een specifiek cluster beheert door de kolom NSX-type op de pagina Computerbronnen te controleren.

Wanneer u een blueprint implementeert die een NSX-T-endpoint bevat, wijst de implementatie een tag toe aan NSX-T-onderdelen in de implementatie. De naam van de tag en de naam van de implementatie komen overeen.

Zie Overwegingen bij het gebruik van Testverbinding voor informatie over het valideren van de endpointverbinding en het certificaatvertrouwen.

Voorwaarden

Als voorbereiding op het gebruik van NSX-netwerk-, -beveiligings- en -load balancing-mogelijkheden in vRealize Automation, moet u, wanneer u NSX-beheerdersgegevens gebruikt, het NSX-beheerdersaccount gebruiken.

Procedure

 1. Selecteer Infrastructuur > Endpoints > Endpoints.
 2. Selecteer Nieuw > Netwerk en beveiliging > NSX-T.
 3. Geef een naam op in het tekstvak Naam.
 4. (Optioneel) Geef een beschrijving op in het tekstvak Beschrijving.
 5. Voer de URL voor de NSX-T-endpointbeheerinstantie of VIP (zie boven) in het tekstvak Adres in.
  De URL moet van het type https://hostname of https://IP_address zijn.
  Bijvoorbeeld https://abx-nsxt3-manager.local.
 6. Voer de gebruikersnaam en het wachtwoord met beheerdersbevoegdheden voor NSX in die zijn opgeslagen voor het NSX-T-endpoint.
 7. (Optioneel) Klik op Eigenschappen en voeg opgegeven aangepaste eigenschappen, eigenschapsgroepen of uw eigen eigenschapsdefinities voor het endpoint toe.
 8. Klik op Associaties en selecteer een bestaand vSphere-endpoint om de NSX-T-netwerkinstellingen en -beveiligingsinstellingen te koppelen aan een bestaand vSphere-endpoint.

  U moet het vSphere-endpoint maken voordat u de associatie kunt maken.

  Een vSphere-endpoint kan slechts aan één type netwerk- en beveiligingsplatform gekoppeld zijn: NSX for vSphere of NSX-T.

  U kunt een NSX-T-endpoint koppelen aan meer dan één vSphere-endpoint. Eén NSX-T-instantie kan meerdere ESX-clusters op verschillende vCenters beheren.

  Wanneer de associatie is voltooid, geeft de kolom Beschrijving op de pagina het associatietype van NSX-T aan.

 9. (Optioneel) Klik op Testverbinding om de verificatiegegevens, het endpointadres van de host en het certificaatvertrouwen te valideren. De actie controleert ook of de beheerservice en -agent actief zijn zodat gegevens voor het endpoint kunnen worden verzameld. De actie OK test op dezelfde voorwaarden.
  De actie Testverbinding retourneert informatie over een van de volgende voorwaarden:
  • Certificaatfout

   Als het certificaat niet wordt gevonden, vertrouwd of is verlopen, wordt u gevraagd een vingerafdruk van het certificaat te accepteren. Als u de vingerafdruk niet accepteert, kunt u het endpoint wel opslaan maar mislukt de inrichting van de machine mogelijk.

  • Agentfout

   De gekoppelde vSphere-agent is niet gevonden. Voor een succesvolle test moet de agent actief zijn.

  • Hostfout

   Het opgegeven endpointadres is niet bereikbaar of de gekoppelde beheerservice is niet actief. Voor een succesvolle test moet de managerservice actief zijn.

  • Verificatiegegevensfout

   De opgegeven combinatie van gebruikersnaam en wachtwoord is ongeldig voor het endpoint op het opgegeven adres.

  • Timeout

   De testactie kan niet worden voltooid in de toegestane tijdsperiode van twee minuten.

  Als de actie Testverbinding mislukt, kunt u het endpoint wel opslaan maar mislukt de inrichting van de machine mogelijk.

  Als er een probleem is met een vertrouwd certificaat, bijvoorbeeld als het certificaat is verlopen, wordt u gevraagd een vingerafdruk van het certificaat te accepteren.

 10. Klik op OK om het endpoint op te slaan.

  De actie OK test op dezelfde voorwaarden als de actie Testverbinding. Als een van de vorige voorwaarden wordt gevonden, wordt een bericht geretourneerd. Als er kan worden opgeslagen, wordt de fout weergegeven op het scherm zodat u die kunt controleren.

resultaten

vRealize Automation verzamelt gegevens van uw endpoint en ontdekt uw rekenbronnen.

Zie Computerbronnen bekijken en gegevensverzameling uitvoeren voor informatie over het uitvoeren van een gegevensverzameling voor bestaande endpoints na de eerste gegevensverzameling.

Volgende stappen

Voeg de computerbronnen van uw endpoint toe aan een materiaalgroep. Zie Een materiaalgroep maken.