Om beveiligde toegang te bieden tot de app-portal van gebruikers en om web- en desktopapplicaties te starten, configureert u toegangsbeleidsregels die de criteria specificeren waaraan moet worden voldaan om zich aan te melden op de app-portal en om de bronnen te kunnen gebruiken.

Beleidsregels wijzen het IP-adres toe dat het verzoek indient bij netwerkbereiken en geven het type apparaat aan dat gebruikers kunnen gebruiken om zich aan te melden. De regel definieert de verificatiemethoden en het aantal uur dat de verificatie geldig is.

De Directories Management bevat een standaardbeleid die de toegang regelt tot de service als geheel. Dit beleid is ingesteld om toegang toe te staan tot alle netwerkbereiken vanaf alle apparaattypen met een sessie-time-out van acht uur en waarbij de verificatiemethode wachtwoordverificatie is. U kunt het standaardbeleid bewerken.

Opmerking: Het beleid beheert de duur van een applicatiesessie niet. Het beleid beheert de hoeveelheid tijd die gebruikers krijgen om een applicatie te starten.