U kunt een werkstroom uitvoeren om de IaaS-host van een vRealize Automation-host toe te voegen en de verbindingsparameters te configureren.

Procedure

 1. Selecteer Uitvoeren of Ontwerpen in het vervolgkeuzemenu van de Orchestrator-client.
 2. Klik op de weergave Werkstromen.
 3. Vouw Bibliotheek > vRealize Automation > Infrastructuurbeheer > Configuratie uit.
 4. Klik met de rechtermuisknop op Een IaaS-host toevoegen en selecteer Werkstroom starten.
 5. Selecteer de vRealize Automation-host waarvoor u een IaaS-host wilt configureren in het vervolgkeuzemenu vCAC-host.
 6. Geef een unieke naam op voor de host in het tekstvak Hostnaam.
 7. Voer de URL in van de machine waarop uw Model Manager is geïnstalleerd.
  Bijvoorbeeld: https:// modelmanagermachine.com.
 8. Selecteer Ja om de SSL-certificaten te installeren.
 9. Selecteer Ja om een proxy te gebruiken voor de toegang tot uw Model Manager-machine.
  Als u deze optie selecteert, moet u op de volgende pagina de proxyhost en proxypoort opgeven.
 10. Klik op Volgende.
 11. Als u een expliciete proxy configureert, geeft u de host-URL en de poort van de proxy op.
 12. Klik op Volgende.
 13. Als u uw eigen time-outwaarden wilt configureren, klikt u op Nee.
 14. (Optioneel) Als u de tijd wilt configureren die vRealize Orchestrator wacht op een verbinding of een reactie van vRealize Automation, geeft u time-out-intervallen op in de tekstvakken Time-out bij verbinding (seconden) en Time-out bij bewerking (seconden).
 15. Klik op Volgende.
 16. Selecteer het verificatietype van de host.
  Optie Beschrijving
  SSO Selecteer deze optie als u vCenter Single Sign-On wilt gebruiken.
  NTLM Selecteer dit alleen om op het NTLM-protocol (NT LAN Manager) gebaseerde verificatie in te schakelen als uw Active Directory-infrastructuur vertrouwt op NTLM-verificatie.

  Als u deze optie selecteert, moet u aanvullende opties opgeven voor NTLM-referenties en -verificaties.

 17. Als u NTLM hebt geselecteerd, klikt u op Volgende en voert u de naam van de werkstationmachine en het NetBIOS-domein in.
 18. Klik op Indienen.