Voer de registratiewerkstroom uit in vRealize Orchestrator ter ondersteuning van vRealize Automation-gebruik van de externe IPAM-provider en registreer het Infloblox IPAM-endpointtype voor gebruik in vRealize Automation.

Lees Het gebruik van de VMware vRealize Orchestrator Client in uw releasedocumentatie voor vRealize Automation voor meer informatie over het importeren van pakketten en het uitvoeren van werkstromen. Zie Overzicht van uitbreidbaarheid van de machinevoor meer informatie over het uitbreiden van vRealize Automation met vRealize Orchestrator-pakketten en -werkstromen.

Voorwaarden

  • Een pakket van de externe IPAM-provider verkrijgen en importeren in vRealize Orchestrator .
  • Verzeker u ervan dat u bent aangemeld bij vRealize Orchestrator met bevoegdheid om werkstromen uit te voeren.
  • Houd uw verificatiegegevens als vRealize Automation-beheerder bij de hand zodat u deze kunt invoeren wanneer u hierom wordt gevraagd in de registratiewerkstroom. Wanneer u IPAM-endpointtypen in vRealize Orchestrator registreert, wordt u gevraagd om verificatiegegevens voor de vRealize Automation-beheerder in te voeren.

Procedure

  1. Klik in vRealize Orchestrator op het tabblad Ontwerp, selecteer Beheerder > Bibliotheek en selecteer IPAM-servicepakket SDK.

    Ieder IPAM-providerpakket heeft een unieke naam en bevat unieke werkstromen. Elke provider levert een eigen registratiewerkstroom. Ofschoon de namen van de werkstromen in de pakketten van de providers op elkaar kunnen lijken, is de locatie van de werkstromen in vRealize Orchestrator mogelijk anders en specifiek voor de provider.

  2. Voer voor dit voorbeeld de registratiewerkstroom Register IPAM Endpoint uit en geef het IPAM Infoblox-endpointtype op.
  3. Wanneer u wordt verzocht vRealize Automation-verificatiegegevens in te voeren, voert u uw verificatiegegevens als vRealize Automation-beheerder in, bijvoorbeeld materiaal-beheerderverificatiegegevens.

    U moet de registratiewerkstroom met systeembeheerder-aanmeldgegevens van vRealize Automation opgeven. Zelfs als een niet-systeembeheerder is aangemeld bij de vRealize Orchestrator-client, slaagt de registratie als de systeembeheerder-aanmeldgegevens van vRealize Automation worden opgegeven voor de werkstroom.

resultaten

In dit voorbeeld registreert het pakket InfoBlox als nieuw IPAM-endpointtype in de vRealize Automation-endpointservice en stelt het het endpointtype beschikbaar voor het maken of bewerken van endpoints in vRealize Automation.

Opmerking: Als de Infoblox IPAM-verbinding verdwijnt uit het tabblad vRealize Orchestrator Inventaris nadat u de vRealize Orchestrator-server opnieuw hebt opgestart via het vRealize Orchestrator Control Center. Als u dit probleem wilt oplossen, voert u de Create IPAM Connection-werkstroom uit via de menuvolgorde vRO admin > Library > Infoblox > vRA > Helpers . Vervolgens gaat u naar het tabblad vRealize Orchestrator Inventaris, selecteert u Infoblox IPAM, en vernieuwt u de pagina, zodat de Infoblox IPAM-verbinding wordt weergegeven.

Volgende stappen

U kunt nu een nieuw IPAM Infloblox-endpointtype maken of een endpoint voor een willekeurig, extern pakket of een willekeurige, externe invoegtoepassing maken die u zojuist hebt geregistreerd in vRealize Automation. Zie Een endpoint van een externe IPAM-provider maken.