Een catalogusitem is een gepubliceerde blueprint waarvoor u rechten kunt verlenen aan gebruikers. U kunt de opties voor catalogusitems gebruiken om de status of de gekoppelde service te wijzigen. U kunt ook de rechten weergeven die het geselecteerde catalogusitem bevatten.

Alleen catalogusitems die aan een service gekoppeld zijn en waarvoor rechten zijn verleend aan gebruikers, worden in de servicecatalogus weergegeven. Catalogusitems kunnen slechts aan één service worden gekoppeld.

Als u niet wilt dat een catalogusitem in de servicecatalogus wordt weergegeven zonder dit van een recht of de lijst met gepubliceerde catalogusitems te verwijderen, kunt u dit deactiveren. De status van een gedeactiveerd catalogusitem wordt niet langer in het raster weergegeven en is inactief in de configuratiegegevens. U kunt de status later activeren.

Voorwaarden

 • Meld u aan bij vRealize Automation als een tenantbeheerder of catalogusbeheerder.

 • Controleer of er ten minste een blueprint is gepubliceerd als catalogusitem. Zie Een blueprint publiceren.

Procedure

 1. Selecteer Beheer > Catalogusbeheer > Catalogusitems.
 2. Selecteer het catalogusitem en klik op Configureren.
 3. Configureer de instellingen voor het catalogusitem.
  Optie Beschrijving
  Pictogram Zoek de gewenste afbeelding. De ondersteunde afbeeldingsbestandtypen zijn GIF, JPG en PNG. De weergegeven afbeelding is 40 x 40 pixels groot. Als u geen aangepaste afbeelding selecteert, wordt het standaard cataloguspictogram weergegeven in de servicecatalogus.
  Status Mogelijke waarden zijn onder andere Actief, Inactief en Fasering.
  • Actief Het catalogusitem wordt in de servicecatalogus weergegeven en gebruikers aan wie rechten zijn verleend kunnen het gebruiken om bronnen in te richten. Het item wordt weergegeven in de gepubliceerde lijst met catalogusitems.
  • Inactief Het catalogusitem is niet beschikbaar in de servicecatalogus. Het item wordt weergegeven in de lijst met catalogusitems als Uit de handel genomen.
  • Fasering Het catalogusitem is niet beschikbaar in de servicecatalogus. Selecteer dit menu-item als het item ooit inactief is geweest en u fasering gebruikt om aan te duiden dat u overweegt het opnieuw te activeren. Wordt in de lijst met catalogusitems als Fasering weergegeven.
  Quotum Stel het aantal instanties van dit catalogusitem in dat een gebruiker kan implementeren.

  Als de gebruiker dit aantal overschrijdt, wordt een melding weergegeven in de catalogusaanvraag en wordt de aanvraag niet ingediend.

  Service Selecteer een service. Alle catalogusitems moeten worden gekoppeld aan een service als u het item wilt weergeven in de servicecatalogus voor gebruikers aan wie rechten zijn verleend. De lijst bevat actieve en inactieve services.
 4. Als u wilt zien welke rechten er voor het catalogusitem zijn verleend aan gebruikers, klikt u op het tabblad Rechten.
 5. Klik op Bijwerken.

Volgende stappen

 • Als u het catalogusitem beschikbaar wilt maken in de servicecatalogus, moet u gebruikers rechten verlenen voor de service die is gekoppeld aan het item of voor het afzonderlijke item. Zie Rechten maken.
 • Als u de verwerkingsvolgorde van rechten wilt opgeven, zodat het goedkeuringsbeleid voor afzonderlijke gebruikers correct wordt toegepast, stelt u de prioriteitsvolgorde voor meerdere rechten in voor dezelfde bedrijfsgroep. Zie Prioriteit geven aan rechten.