De systeembeheerder kan desgewenst aangeven welke HP Server Automation-beleidsregels beschikbaar zij in vRealize Automation. Aanvragers van machines kunnen dan kiezen welke van deze beleidsregels ze willen gebruiken voor de software-installatie op de aangevraagde machine. De HP Server Automation-beleidsregels kunnen ook worden opgegeven op de blueprint die wordt gebruikt voor de inrichting van elke machine.

Voorwaarden

Procedure

 1. Maak een tekstbestand met de naam Software.txt in de directory van de website onder de installatiedirectory van de vRealize Automation-server, gewoonlijk %SystemDrive%\Program Files (x86)\VMware\vCAC\Server\Website.
  Elke regel van het bestand Software.txt moet de volgende indeling hebben:
        Software_policy_description=software_policy_name
       
 2. Definieer het label en de naam van het softwarebeleid dat een gebruiker ziet wanneer hij vraagt om de software te installeren van de HP Server Automation-instantie.
  1. Vervang Software_policy_description door het label dat het softwarebeleid identificeert.
  2. Vervang software_policy_name door de naam van het beleid.
  Bijvoorbeeld: een bestand Software.txt, waarbij u de gebruiker de mogelijkheid wilt geven om HP Server Automation Windows ISM Tool, HP Server Automation Linux ISM Tool of beide te selecteren, kan de volgende informatie bevatten:
  HP SA Windows ISM Tool=Windows_ISMtool
  HP SA Linux ISM Tool=RedHatLinux_ISMtool