U kunt in een Azure-reservering gegevens configureren voor het virtuele netwerk en de load balancer van een virtual machine.

U kunt deze pagina ook deels of volledig leeg laten en de gegevens over het virtuele netwerk en de load balancer configureren tijdens het inrichten van een virtual machine.

Als u een netwerkprofiel opgeeft zonder een subnet te definiëren, wordt de naam van het eerste netwerkbereik van het opgegeven netwerkprofiel gebruikt als subnetnaam. Als er een netwerkprofiel is ingesteld, kunt u het tekstvak vNet desgewenst leeg laten. In dat geval wordt de naam van het eerste netwerkbereik in het opgegeven netwerkprofiel gebruikt als subnetnaam en wordt de vNet-naam omgezet naar het eerste Azure vNet dat een passend subnet bevat.

Voorwaarden

Haal de bijbehorende gegevens over het virtuele netwerk en de load balancer voor uw Azure-instantie indien nodig op.

Procedure

 1. Klik op Nieuw in de netwerktabel om het gewenste virtuele Azure-netwerk voor uw virtual machine te configureren.
  1. Plak de bijbehorende vNet-naam uit de Azure-instantie in het tekstvak vNet.
  2. Plak de bijbehorende subnetnaam uit de Azure-instantie in het tekstvak Subnet.
   De subnetspecificatie is optioneel. Als u dit vaak leeg laat, wordt standaard het subnet van het opgegeven vNet gebruikt.
  3. Typ of plak de bijbehorende naam in het tekstvak Netwerkprofiel. U kunt het netwerkprofiel in de blueprint gebruiken om een netwerkinterfacekaart te koppelen aan een netwerk.
   De specificatie voor het netwerkprofiel is optioneel. Gebruik deze specificatie wanneer het netwerkprofiel van de blueprint is gedefinieerd in vRealize Automation en u geen koppeling met Azure-netwerkconstructies gebruikt.
  4. Wijs indien nodig een numerieke prioriteitswaarde toe in het tekstvak Prioriteit.
   Wanneer een virtueel netwerk meerdere reserveringen heeft, kunt u zo een prioriteit instellen, te beginnen bij het laagste nummer.
  5. Klik op Opslaan om de brongroep toe te voegen aan de reservering.
 2. Klik op Nieuw in de tabel met load balancers als u meerdere machines implementeert en een load balancer gebruikt.
  1. Plak de naam van de bijbehorende load balancer uit de Azure-instantie in het tekstvak Naam.
  2. Plak de bijbehorende naam uit de Azure-instantie in het tekstvak Backend-adresgroep.
  3. Wijs indien nodig een numerieke prioriteitswaarde toe in het tekstvak Prioriteit.
   Wanneer een virtueel netwerk meerdere load balancers heeft, kunt u zo een prioriteit instellen, te beginnen bij het laagste nummer.
  4. Klik op Opslaan om de load balancer toe te voegen aan de reservering.
 3. Klik op Nieuw in de tabel met beveiligingsgroepen als u meerdere machines implementeert die via een firewall communiceren.
  1. Plak de naam van de beveiligingsgroep uit de Azure-instantie in het tekstvak Naam.
  2. Wijs indien nodig een numerieke prioriteitswaarde toe in het tekstvak Prioriteit.
   Wanneer een virtueel netwerk meerdere beveiligingsgroepen heeft, kunt u zo een prioriteit instellen, te beginnen bij het laagste nummer.
  3. Klik op Opslaan om de beveiligingsgroep toe te voegen aan de reservering.
 4. Klik op OK.