Informatie over de Xenon-service is toegankelijk in de vRealize AutomationvRealize Automation-toepassing (vRA-instellingen > Xenon).

Hier vindt u informatie over de Xenon-host VM, controlepoort en servicestatus. Verder vindt u informatie over de geclusterde Xenon-knooppunten.

U beheert de Xenon Linux-service met de volgende CLI-opdrachten in de vRealize Automation-toepassing.
Command Beschrijving
service xenon-service status Geeft aan of de service de status uitgevoerd of gestopt heeft.
service xenon-service start Hiermee wordt de service gestart.
service xenon-service stop Hiermee wordt de service gestopt.
service xenon-service restart Hiermee wordt de service opnieuw gestart.
service xenon-service get_host Toont de naam van de host waarop de service wordt uitgevoerd.
service xenon-service get_port Toont de servicepoort.
service xenon-service status_cluster Toont informatie over alle geclusterde knooppunten in een JSON-indeling.
service xenon-service reset Verwijdert de directory waar alle configuratiebestanden van Xenon worden bewaard en start de service opnieuw op.