Hiermee wordt de DataServiceContext geïnformeerd dat er een nieuwe koppeling is tussen de opgegeven objecten en dat de koppeling wordt vertegenwoordigd door de eigenschap die is opgegeven in het argument SourceProperty.

Tabel 1. Invoerparameters voor de activiteit SetLink
Argument Type Beschrijving
DataServiceContext RepositoryServiceContext De DataServiceContext die wordt geïnformeerd over de koppeling.
Source Object Het bronobject voor de nieuwe koppeling.
SourceProperty String De eigenschap op het bronobject waarmee het doelobject van de nieuwe koppeling wordt geïdentificeerd.
Target Object Het onderliggende object dat is betrokken bij de nieuwe koppeling en dat wordt geïnitialiseerd door deze methode aan te roepen. Het doelobject moet een subtype zijn van het type dat wordt geïdentificeerd door SourceProperty. Als Target is ingesteld op nul, leidt de aanroep tot een bewerking waarmee de koppeling wordt verwijderd.