Hiermee kunt u een e-mail verzenden naar een gegeven set adressen.

Tabel 1. Invoerparameters voor de activiteit SendEmail
Argument Type Beschrijving
To IEnumerable<string> De lijst met adressen waar de e-mail naar wordt verzonden.
From String Het adres dat wordt weergegeven in het veld Van in de e-mail.
Subject String De onderwerpregel voor de e-mail.
Body String De tekst van de e-mail.
Host String De hostnaam of het IP-adres van de uitgaande SMTP-server.
Port Integer De SMTP-poort op de server die is opgegeven in Host.

Deze optie is alleen beschikbaar in het deelvenster Eigenschappen en niet in het deelvenster Designer.

CC IEnumerable<string> (Optioneel) Het adres of de lijst met adressen die in kopie staan voor de e-mail.

Deze optie is alleen beschikbaar in het deelvenster Eigenschappen en niet in het deelvenster Designer.

Bcc IEnumerable<string> (Optioneel) Het adres of de lijst met adressen die in blinde kopie staan voor de e-mail.

Deze optie is alleen beschikbaar in het deelvenster Eigenschappen en niet in het deelvenster Designer.

EnableSsl bool (Optioneel) Hiermee wordt aangegeven of er gebruik wordt gemaakt van SSL.

Deze optie is alleen beschikbaar in het deelvenster Eigenschappen en niet in het deelvenster Designer.

UserName String De gebruikersnaam voor verificatie bij de SMTP-server die is opgegeven in Host .

Deze optie is alleen beschikbaar in het deelvenster Eigenschappen en niet in het deelvenster Designer.

Password String Het wachtwoord van de gebruiker die is opgegeven in UserName.

Deze optie is alleen beschikbaar in het deelvenster Eigenschappen en niet in het deelvenster Designer.