U kunt blueprints hergebruiken door ze als onderdeel te nesten in een andere blueprint. U kunt blueprints nesten voor hergebruik en de regeling van modulariteit bij het inrichten van machines, maar er zijn specifieke regels en overwegingen wanneer u met geneste blueprints werkt.

Een blueprint die een of meer geneste blueprints bevat, wordt een buitenste blueprint genoemd. Als u een blueprintonderdeel toevoegt aan het ontwerpcanvas terwijl u een andere blueprint maakt of bewerkt, wordt het blueprintonderdeel een geneste blueprint genoemd en wordt de containerblueprint waaraan deze is toegevoegd de buitenste blueprint genoemd.

Als u geneste blueprints gebruikt, moet u rekening houden met voorschriften die niet altijd duidelijk zijn. Het is belangrijk om op de hoogte te zijn van de regels en overwegingen om uw mogelijkheden voor het inrichten van machines zo goed mogelijk te benutten.

Algemene regels en overwegingen voor het nesten van blueprints

 • Als een best practice om de complexiteit van blueprints te verminderen, beperkt u blueprints tot maximaal drie diepteniveaus waarbij de blueprint op het bovenste niveau als een van de drie niveaus geldt.
 • Als een gebruiker over rechten voor de buitenste blueprint beschikt, beschikt deze gebruiker ook over rechten voor de geneste blueprints.
 • U kunt een goedkeuringsbeleid toepassen op een blueprint. Indien goedgekeurd, worden het blueprintcatalogusitem en alle onderdelen ervan, inclusief geneste blueprints, ingericht. U kunt ook verschillende goedkeuringsbeleidsregels toepassen op verschillende onderdelen. Alle goedkeuringsbeleidsregels moeten worden goedgekeurd voordat de aangevraagde blueprint wordt ingericht.
 • Wanneer u een gepubliceerde blueprint bewerkt, wijzigt u geen implementaties die al zijn ingericht met behulp van die blueprint. Op het moment van de inrichting bevat de resulterende implementatie de huidige waarden van de blueprint, inclusief de waarden van de geneste blueprints. De enige wijzigingen die u kunt doorgeven aan ingerichte implementaties zijn aanpassingen aan softwareonderdelen, bijvoorbeeld aanpassingen aan update- of verwijderingsscripts.
 • De instellingen die u opgeeft in de buitenste blueprint overschrijven de instellingen die worden geconfigureerd in geneste blueprints met de volgende uitzonderingen:
  • U kunt de naam van een geneste blueprint wijzigen, maar u kunt niet de naam van een machineonderdeel of van andere onderdelen in een geneste blueprint wijzigen.
  • U kunt geen aangepaste eigenschappen van een machineonderdeel in een geneste blueprint toevoegen of verwijderen. U kunt deze aangepaste eigenschappen echter wel bewerken. U kunt geen eigenschapsgroepen voor een machineonderdeel in een geneste blueprint toevoegen, bewerken of verwijderen.
 • Wijzigingen die u of een andere architect aanbrengt in de instellingen voor geneste blueprints, worden weergegeven in de buitenste blueprints, tenzij u deze instellingen hebt genegeerd in de buitenste blueprint.
 • Beperk de maximale leasetijd op de buitenste blueprint tot de laagste maximale leasewaarde van een onderdeelblueprint.

  Hoewel de leasetijd die op een geneste blueprint en op de buitenste blueprint wordt opgegeven op elke waarde kan worden ingesteld, moet de maximale leasetijd op de buitenste blueprint worden beperkt tot de laagste maximale leasewaarde van een geneste blueprint. Op die manier kan de toepassingsarchitect een samengestelde blueprint ontwerpen die uniforme en variabele leasewaarden heeft, maar valt binnen de beperkingen zoals geïdentificeerd door de infrastructuurarchitect. Als de maximum leasewaarde die op een geneste blueprint is gedefinieerd, lager is dan de waarde op de buitenste blueprint, mislukt het inrichtingsverzoek.

 • Wanneer u in een buitenste blueprint werkt, kunt u de machinebroninstellingen overschrijven die zijn geconfigureerd voor een machineonderdeel in een geneste blueprint.
 • Wanneer u in een buitenste blueprint werkt, kunt u een softwareonderdeel naar een machineonderdeel in een geneste blueprint slepen.
 • Als u een blueprint opent waarin een machineonderdeel in een geneste blueprint is verwijderd of waarvan de id is gewijzigd, en het machineonderdeel was gekoppeld aan onderdelen in de huidige blueprint, worden de gekoppelde onderdelen verwijderd en verschijnt het volgende of een gelijkaardig bericht:

  Een machineonderdeel in een geneste blueprint waarnaar wordt verwezen door onderdelen in de huidige blueprint, is verwijderd of de machineonderdeel-id ervan is gewijzigd. Alle onderdelen in de huidige blueprint die gekoppeld waren aan de ontbrekende of gewijzigde machineonderdeel-id, zijn verwijderd. Klik op Annuleren om de koppelingsgeschiedenis tussen de ontbrekende of gewijzigde machineonderdeel-id in de geneste blueprint en onderdelen in de huidige blueprint te behouden en het probleem in de geneste blueprint op te lossen. Open de geneste blueprint en voeg het ontbrekende machineonderdeel met de originele id opnieuw toe of wijzig de machineonderdeel-id en stel deze terug in op de originele id. Klik op Opslaan om de koppelingsgeschiedenis tussen de ontbrekende of gewijzigde machineonderdeel-id in de geneste blueprint en onderdelen in de huidige blueprint te verwijderen.

 • Wanneer u een blueprint publiceert, worden gegevens voor software-onderdeel behandeld als een momentopname. Als u later wijzigingen in de eigenschappen van het softwareonderdeel aanbrengt, worden alleen nieuwe eigenschappen herkend door de blueprint waarin het software-onderdeel bestaat. Updates voor eigenschappen die in het softwareonderdeel bestonden op het moment dat u de blueprint hebt gepubliceerd, worden niet bijgewerkt in de blueprint. Alleen de eigenschappen die zijn toegevoegd nadat u de blueprint hebt gepubliceerd, worden overgenomen door de blueprint. Echter, kunt u wijzigingen in de instanties van het software-onderdeel in blueprints waarin het software-onderdeel zich bevindt als u dat specifieke blueprint wilt wijzigen.

Netwerk- en beveiligingsregels en overwegingen voor het nesten van blueprints

 • Netwerk- en beveiligingsonderdelen in buitenste blueprints kunnen worden gekoppeld aan machines die in geneste blueprints zijn gedefinieerd.
 • Netwerk-, beveiligings- en load balancer-onderdelen voor NSX en hun instellingen worden niet ondersteund in geneste blueprints.
 • Als app-isolatie wordt toegepast in de buitenste blueprint, overschrijft dit de instellingen voor app-isolatie die in geneste blueprints zijn opgegeven.
 • Transportzone-instellingen die in de buitenste blueprint zijn gedefinieerd, overschrijven de transportzone-instellingen die in geneste blueprints zijn opgegeven.
 • Wanneer u in een buitenste blueprint werkt, kunt u load balancer-instellingen configureren ten opzichte van netwerkonderdeelinstellingen en machineonderdeelinstellingen die zijn geconfigureerd in een interne of geneste blueprint.
 • Voor een geneste blueprint die een netwerkonderdeel NAT op aanvraag bevat, zijn de IP-bereiken die in dit netwerkonderdeel NAT op aanvraag zijn opgegeven, niet bewerkbaar in de buitenste blueprint.
 • De buitenste blueprint mag geen binnenste blueprint bevatten die instellingen voor netwerken op aanvraag of instellingen voor load balancers op aanvraag bevat. Het gebruik van een binnenste blueprint die een onderdeel voor NSX-netwerken op aanvraag of een onderdeel voor NSX-load balancers bevat, wordt niet ondersteund.
 • Voor een geneste blueprint die NSX-netwerkonderdelen of -beveiligingsonderdelen bevat, kunt u de gegevens van het netwerkprofiel of het beveiligingsprofiel die in de geneste blueprint zijn opgegeven, niet wijzigen. U kunt deze instellingen echter wel hergebruiken voor andere vSphere-machineonderdelen die u aan de buitenste blueprint toevoegt.
 • Om ervoor te zorgen dat NSX-netwerkonderdelen en -beveiligingsonderdelen in geneste blueprints een unieke naam krijgen in een samengestelde blueprint, voegt vRealize Automation de geneste blueprint-id als een voorvoegsel toe aan de namen van de netwerk- en beveiligingsonderdelen die nog niet uniek zijn. Als u bijvoorbeeld een blueprint met de id-naam xbp_1 aan een buitenste blueprint toevoegt, en beide blueprints bevatten een onderdeel beveiligingsgroep op aanvraag genaamd OD_Security_Group_1, dan wordt de naam van het onderdeel in de geneste blueprint gewijzigd in xbp_1_OD_Security_Group_1 in het ontwerpcanvas van de blueprint. Er worden geen voorvoegsels toegevoegd aan de namen van de netwerk- en beveiligingsonderdelen in de buitenste blueprint.
 • De onderdeelinstellingen worden mogelijk gewijzigd, afhankelijk van de blueprint waarop het onderdeel zich bevindt. Als u bijvoorbeeld beveiligingsgroepen, beveiligingstags of netwerken op aanvraag hebt opgenomen op zowel de binnenste als buitenste blueprint, worden de instellingen van de binnenste blueprint overschreven door die van de buitenste blueprint. Netwerk- en beveiligingsonderdelen worden alleen ondersteund op het niveau van de buitenste blueprint, tenzij het gaat om bestaande netwerken die werken op het niveau van de binnenste blueprint. U kunt problemen vermijden door alle beveiligingsgroepen, beveiligingstags en netwerken op aanvraag alleen toe te voegen aan de buitenste blueprint.

Overwegingen voor softwareonderdelen voor het nesten van blueprints

Voor schaalbare blueprints doet u er verstandig aan om enkellaagse blueprints te maken die geen andere blueprints hergebruiken. Normaal gesproken worden updateprocedures tijdens schaalbewerking geactiveerd door impliciete afhankelijkheden, zoals afhankelijkheden die u maakt wanneer u een software-eigenschap aan een machine-eigenschap bindt. Impliciete afhankelijkheden in een geneste blueprint activeren echter niet altijd updateprocedures. Als u geneste blueprints in een schaalbare blueprint moet gebruiken, kunt u handmatig afhankelijkheden tekenen tussen onderdelen in uw geneste blueprint om expliciete afhankelijkheden te maken die altijd een update activeren.