Wanneer u het aanvraagformulier voor een blueprint aanpast, kunt u informatie toevoegen in tabelformaat. De aanvragende gebruiker kan de rijen vullen met gegevens die zijn opgenomen in de provisioning-aanvraag.

U kunt een tabel toevoegen en deze invullen op basis van handmatig geleverde gegevens of op basis van een externe bron. Sommige blueprintelementen worden weergegeven als een data grid. Bijvoorbeeld schijven voor virtual machines of NIC's.

Naast het toevoegen van velden aan de data grid kunt u ook beperkingen toevoegen om ervoor te zorgen dat de gebruiker acceptabele waarden invoert.

In de volgende voorbeelden wordt de data grid gebruikt, maar u kunt ook de optie Kiezer met meerdere waarden gebruiken in het aanvraagformulier als een alternatieve manier om deze optie aan de gebruiker te presenteren. U kunt de verschillen testen door de veldeigenschap Vormgeving > Label en type > Weergavetype te wijzigen.

Voorbeeld opgegeven CSV-gegevens

In dit voorbeeld is er een tabel met waarden die u hebt opgegeven in het ontwerpprogramma voor aangepaste formulieren, zodat deze kunnen U geeft de gegevens in de tabel op als een constante waardebron. De bron is gebaseerd op een CSV-gegevensstructuur, waarbij de eerste rij een koptekst is. De kopteksten zijn de kolom-id's, gescheiden door een komma. Elke volgende rij bevat de gegevens die worden weergegeven in elke rij in de tabel.

 1. Voeg het algemene Data Grid-element toe aan het ontwerpcanvas.
 2. Selecteer de data grid en geef de waarden op in het deelvenster Eigenschappen.
  Het deelvenster Eigenschappen voor de data grid
  Label Id Type
  Gebruikersnaam gebruikersnaam String
  Werknemer-ID employeeId Geheel getal
  Manager manager String
  De CSV-waarden definiëren.
  username,employeeId,manager
  leonardo,95621,Farah
  vindhya,15496,Farah
  martina,52648,Nikolai
 3. Controleer dat de data grid de verwachte gegevens bevat in het aanvraagformulier voor de blueprint.
  Data grid in het ontwerpprogramma voor aangepaste formulieren

Voorbeeld van een externe bron

Dit voorbeeld maakt gebruik van het vorige voorbeeld, maar de waarden zijn gebaseerd op een vRealize Orchestrator-actie. Hoewel dit een voorbeeld van een eenvoudige actie is, kunt u gebruikmaken van meer complexe acties, zoals het ophalen van deze informatie uit een lokale database of systeem.

De actie die u als validatie gebruikt, moet een invoerparameter voor array/eigenschappen hebben.

 1. Configureer in vRealize Orchestrator een actie, getUserDetails, met een array die vergelijkbaar is met het volgende voorbeeld.
  vRealize Orchestrator-actie om een aangepast formulier voor een data grid in te vullen
  Gebruik het volgende voorbeeldscript.
  return [{"username":"Fritz", "employeeId":6096,"manager":"Tom"}]
 2. Voeg in vRealize Automation de data grid toe, en configureer de kolommen van de data grid met de volgende waarden.
  Label Id Type
  Gebruikersnaam gebruikersnaam String
  Werknemer-ID employeeId Geheel getal
  Manager manager String
 3. Selecteer in de lijst met bronwaarden, Externe bron.
 4. In selecteeractie, voer getUserDetails in en selecteer de actie die u hebt gemaakt in vRealize Orchestrator.
 5. Sla de tabel op in het aanvraagformulier, en controleer de tabel.
  Data grid ingevuld door vRealize Orchestrator-actie

Voorbeeld van blueprintelement

Sommige blueprintelementen kunnen worden toegevoegd aan het formulier en worden weergegeven als een data grid wanneer de gebruiker de blueprint aanvraagt. Schijven en NIC's worden als data grids weergegeven.

In dit voorbeeld voegt u het element schijven toe aan het formulier zodat gebruikers extra schijven kunnen toevoegen wanneer ze het catalogusitem aanvragen. U kunt beperkingen toevoegen, zodat u beter kunt bepalen wat de gebruiker kan aanvragen. U kunt bijvoorbeeld de capaciteit beperken tot 5 GB.

De elementwaarden die in de blueprint zijn gedefinieerd, bijvoorbeeld schijven, zijn niet zichtbaar in het aangepaste formulier. Hiermee voorkomt u dat de gebruiker een configuratie wijzigt die vereist is voor de succesvolle provisioning van de aanvraag.

 1. Maak een blueprint met een machine met een gedefinieerde opslagschijf van 6 GB.
 2. Voeg het element schijven toe aan het canvas.
 3. Selecteer de data grid en geef de beperkingen op in het deelvenster Eigenschappen.

  In dit voorbeeld is de minimale capaciteit ingesteld op 2 en de maximale capaciteit op 5.


  Capaciteit geconfigureerd als een beperking van de data grid in het ontwerpprogramma voor aangepaste formulieren
 4. Bewaar en controleer de tabelbeperkingen in het aanvraagformulier.
 5. Klik in het aanvraagformulier op het plusteken in de data grid.
  Merk op dat de capaciteitsbeperking wordt geactiveerd als u een waarde invoert die groter is dan 5.
  Geactiveerde beperking in het aanvraagformulier voor catalogi