U voegt een aangepaste eigenschap toe om een PowerShell-script uit te voeren wanneer u een script wilt gebruiken om gegevens op te halen voor het invullen van de aangepaste eigenschap in het aanvraagformulier. De aangepaste eigenschap voor een PowerShell-script maakt gebruik van een vRealize Orchestrator-actie om het script uit te voeren en de waarden op te halen.

Als cloudbeheerder hebt u bijvoorbeeld een PowerShell-script dat gebruikers-id's ophaalt uit de Active Directory die is geregistreerd met vRealize Automation. De bedoeling van het script is Jan Smit op te halen en weer te geven wanneer de werkelijke waarde in de Active Directory JSmit01 is.

Een voordeel van het gebruik van de PowerShell-scriptactie is een centrale locatie voor het script. U kunt het script ofwel opslaan op een centrale server en het vervolgens uitvoeren op doel-virtual machines, ofwel opslaan in een vRealize Orchestrator en het vervolgens uitvoeren op de doelmachines. Met een centrale locatie is minder tijd nodig voor onderhoud. Het opslaan van de scripts in vRealize Orchestrator terwijl back-up en herstel zijn geconfigureerd biedt de garantie dat u de scripts kunt herstellen als een systeemfout optreedt.

Vereisten

Controleer of u een werkend PowerShell-script hebt dat sleutel-waardeparen retourneert. Controleer of het script beschikbaar is op een toegankelijke server of wordt geüpload naar vRealize Orchestrator.

Configuratiewaarden aangepaste eigenschap

U gebruikt deze opties om een standaardeigenschap aan te maken.

Tabel 1. Configuratiewaarden aangepaste eigenschap PowerShell-script
Optie Waarde
Naam U kunt een willekeurige reeks gebruiken.
Gegevenstype String
Weergeven als Vervolgkeuzelijst
Waarden Extern
Actiemap com.vmware.vra.powershell
Scriptactie Selecteer een actie op basis van de locatie van het PowerShell-script.
 • Als het PowerShell-script zich op een centrale server bevindt, gebruikt u executeExternalPowerShellScriptOnHostByName.
 • Als het PowerShell-script wordt geüpload naar vRealize Orchestrator, gebruikt u executePowershellScriptFromResourceOnHostByName.

Deze scriptacties zijn voorbeeldscripts. U kunt specifieke acties maken voor uw omgeving.

Het PowerShell-voorbeeldscript Resources/Sample/vRA/PowerShell/countries.ps1 is te vinden in de vRealize Orchestrator-client om als referentie te gebruiken met de actie executePowershellScriptFromResourceOnHostByName.

Invoerparameters Configureer de invoerparameters op basis van de geselecteerde actie.

Parameters definiëren

 • Als u executeExternalPowerShellScriptOnHostByName gebruikt:
  • hostName. Naam van de centrale server waar het script zich bevindt.
  • externalPowershellScript. Pad naar het PowerShell-bestand op de host.
  • Arguments. Parameters die aan het script moeten worden doorgegeven. De argumenten moeten worden gescheiden met komma's. Bijvoorbeeld, Argument1,Argument2.
 • Als u executePowershellScriptFromResourceOnHostByName gebruikt:
  • vRealize Orchestrator. Naam van de vRealize Orchestrator-instantie die u als host gebruikt.
  • scriptResourcePath. Pad naar het PowerShell-bestand op de host.
  • scriptResourceName. Pad naar het PowerShell-bestand als een geüploade bron in vRealize Orchestrator.

Configuratie van blueprint

U kunt een aangepaste eigenschap toevoegen aan de blueprint op het tabblad Eigenschappen om de eigenschap te koppelen aan de algemene blueprint.