Een IaaS-architect selecteert een of meer Amazon-instantietypen bij het maken van Amazon EC2-blueprints. Een IaaS-beheerder kan instantietypen toevoegen of verwijderen voor het beheren van de keuzen die beschikbaar zijn voor architecten.

Een Amazon EC2-instantie is een virtuele server waarop toepassingen kunnen worden uitgevoerd in Amazon Web Services. Instanties worden gemaakt aan de hand van een image van een Amazon-machine en door de juiste instantietypes te kiezen.

Als u een machine wilt inrichten voor een Amazon Web Services-account, wordt een instantietype toegepast op de opgegeven image van de Amazon-machine. De beschikbare instantietypen worden vermeld in de lijst wanneer architecten de blueprint voor Amazon EC2 maken. Architecten selecteren een of meer instantietypen en deze instantietypen worden keuzen die beschikbar zijn voor de gebruiker wanneer deze aanvraagt een machine in te richten. De instantietypes moeten in de betreffende regio worden ondersteund.

Voor aanvullende informatie raadpleegt u de onderwerpen Selecting Instance Types en Amazon EC2 Instance Details in de Amazon-documentatie.