vRealize Automation bevat aangepaste eigenschappen die aanvullende besturingselementen voor WIM-blueprints leveren.

Bepaalde aangepaste eigenschappen van vRealize Automation zijn vereist voor WIM-blueprints.

Tabel 1. Vereiste aangepaste eigenschappen voor WIM-blueprints
Aangepaste eigenschap Beschrijving
Image.ISO.Location

Waarden voor deze eigenschap zijn hoofdlettergevoelig. Geeft de locatie op van de ISO-image waarvan moet worden opgestart. De indeling van deze waarde is afhankelijk van uw platform. Zie voor meer informatie de documentatie die bij uw platform is geleverd. Deze eigenschap is vereist voor WIM-gebaseerde inrichting, Linux Kickstart- en autoYaST-inrichting en SCCM-gebaseerde inrichting.

Image.ISO.Name

Waarden voor deze eigenschap zijn hoofdlettergevoelig. Geeft de locatie op van de ISO-installatiekopie waarvan moet worden opgestart, bijvoorbeeld /ISO/Microsoft/WinPE.iso. De indeling van deze waarde is afhankelijk van uw platform. Zie voor meer informatie de documentatie die bij uw platform is geleverd. Deze eigenschap is vereist voor WIM-gebaseerde inrichting, Linux Kickstart- en autoYaST-inrichting en SCCM-gebaseerde inrichting.

Image.ISO.UserName

Geeft de gebruikersnaam op voor toegang tot de CIFS-share in de indeling username@domain. Voor Dell iDRAC-integraties waarbij de installatiekopie zich op een CIFS-share bevindt die toegangsverificatie vereist.

Image.ISO.Password

Geeft het wachtwoord op dat gekoppeld is aan de eigenschap Image.ISO.UserName. Voor Dell iDRAC-integraties waarbij de installatiekopie zich op een CIFS-share bevindt die toegangsverificatie vereist.

Image.Network.Letter

Geeft de stationsletter op waaraan het WIM-installatiekopiepad is toegewezen op de ingerichte machine. De standaardwaarde is K.

Image.WIM.Path

Geeft het UNC-pad naar het WIM-bestand op vanwaar een installatiekopie wordt uitgepakt tijdens WIM-gebaseerde inrichting. De padindeling is \\server\share$, bijvoorbeeld \\lab-ad\dfs$.

Image.WIM.Name

Geeft de naam op van het WIM-bestand, zoals gevonden door de eigenschap Image.WIM.Path.

Image.WIM.Index

Geeft de index op die wordt gebruikt om de juiste installatiekopie van het WIM-bestand uit te pakken.

Image.Network.User

Geeft de gebruikersnaam op waarmee het WIM-installatiekopiepad (Image.WIM.Path) moet worden toegewezen aan een netwerkstation op de ingerichte machine. Dit is doorgaans een domeinaccount met toegang tot de netwerkshare.

Image.Network.Password

Geeft het wachtwoord op dat gekoppeld is aan de eigenschap Image.Network.User.

VirtualMachine.Admin.Owner

Geeft de gebruikersnaam van de machine-eigenaar op.

VMware.VirtualCenter.OperatingSystem

Geeft de vCenter Server-gastbesturingssysteemversie (VirtualMachineGuestOsIdentifier) op waarmee vCenter Server de machine maakt. Deze besturingssysteemversie moet overeenkomen met de besturingssysteemversie die moet worden geïnstalleerd op de ingerichte machine. Beheerders kunnen eigenschapsgroepen maken met een of meer eigenschapssets, bijvoorbeeld VMware[OS_Version]Properties, die vooraf gedefinieerd zijn om de juiste VMware.VirtualCenter.OperatingSystem-waarden te bevatten. Deze eigenschap dient voor virtuele inrichting.

Voor gerelateerde informatie raadpleegt u het opsommingstype VirtualMachineGuestOsIdentifier in de vSphere API/SDK-documentatie. Voor een lijst met momenteel geaccepteerde waarden raadpleegt u de vCenter Server-documentatie.

Optionele aangepaste eigenschappen zijn ook beschikbaar voor WIM-blueprints.

Tabel 2. Algemene aangepaste eigenschappen voor WIM-blueprints
Aangepaste eigenschap Beschrijving
SysPrep. Section.Key
 • SysPrep.GuiUnattended.AdminPassword
 • SysPrep.GuiUnattended.EncryptedAdminPassword
 • SysPrep.GuiUnattended.TimeZone

Geeft informatie op die moet worden toegevoegd aan het SysPrep-antwoordbestand op machines tijdens de WinPE-fase van de inrichting. Informatie die al bestaat in het SysPrep-antwoordbestand wordt overschreven door deze aangepaste eigenschappen. Section vertegenwoordigt de naam van de sectie van het SysPrep-antwoordbestand, bijvoorbeeld GuiUnattended of UserData. Key vertegenwoordigt een sleutelnaam in de sectie. Als u bijvoorbeeld de tijdzone van een ingerichte machine wilt instellen op West Pacific Standard Time, geeft u de aangepaste eigenschap GuiUnattended.UserData.TimeZone op en stelt u de waarde in op 275.

Voor een volledige lijst met secties, sleutels en geaccepteerde waarden, raadpleegt u de documentatie bij het hulpprogramma over systeemvoorbereiding Windows.

De volgende Section.Key-combinaties kunnen worden opgegeven voor WIM-gebaseerde inrichting:
 • GuiUnattended
  • AdminPassword
  • EncryptedAdminPassword
  • TimeZone
 • UserData
  • ProductKey
  • FullName
  • ComputerName
  • OrgName
 • Identification
  • DomainAdmin
  • DomainAdminPassword
  • JoinDomain
  • JoinWorkgroup
Sysprep.Identification.DomainAdmin

Geeft een gebruikersnaam op met toegang op beheerdersniveau tot het doeldomein in Active Directory. Neem de gebruikersnaam niet op in de verificatiegegevens die u verzendt naar vCloud Director of vCloud Air.

Sysprep.Identification.DomainAdminPassword

Geeft het wachtwoord op dat gekoppeld moet worden aan de eigenschap Sysprep.Identification.DomainAdmin.

Sysprep.Identification.JoinDomain

Geeft de naam op van het domein waarvan u lid wilt worden in Active Directory.

Sysprep.Identification.JoinWorkgroup

Geeft de naam van de werkgroep op waarvan u lid wilt worden als u geen domein gebruikt.

SysPrep.UserData.ComputerName

Geeft een machinenaam op, bijvoorbeeld lab-client005.

SysPrep.UserData.FullName

Geeft de volledige naam van een gebruiker op.

SysPrep.UserData.OrgName

Geeft de organisatienaam van de gebruiker op.

SysPrep.UserData.ProductKey

Geeft de Windows-productcode op.

VirtualMachine.Admin.ThinProvision

Bepaalt of thin provisioning wordt gebruikt op ESX-computerbronnen. De inrichting van schijven wordt afzonderlijk beschouwd van de onderliggende opslag. Stel dit in op True als u thin provisioning wilt gebruiken. Stel dit in op False als u een standaardinrichting wilt gebruiken. Deze eigenschap dient voor virtuele inrichting.