De vRealize Automation-statusservice beoordeelt de functionele status van een vRealize Automation-omgeving.

IaaS-beheerders configureren de statusservice om testsuites uit te voeren waarmee wordt gecontroleerd of de onderdelen zijn geregistreerd en de noodzakelijke bronnen beschikbaar zijn. In deze tabel worden de testsuites weergegeven die worden geleverd door de statusservice en elke suite bevat enkele voorbeeldtests.
Testsuites voor statusservice Voorbeeldtests
Systeemtests voor vRealize Automation
  • Verbindingstest voor SSO/identiteits-VA
  • Licentiecontrole voor vRealize Automation - Is de licentie verlopen?
  • Controle van rootwachtwoord van virtuele vRealize Automation-toepassing - Verloopt wachtwoord binnenkort?
Tenanttests voor vRealize Automation
  • vSphere-reserveringsopslagpaden
  • Reserveringsbeleid voor reserveringstoewijzingen controleren
  • De status van de portalservice controleren
Tests voor vRealize Orchestrator
  • Aantal actieve vRO-knooppunten controleren
  • Het gebruik van de Java-geheugenheap in de vRO-knooppunten controleren
  • De status van de service vro-server in de vRO-knooppunten controleren
Nadat u een testsuite op een virtual machine hebt uitgevoerd, verschaft de statusservice feedback over het aantal tests dat is gelukt of mislukt. Voor elke mislukte test verschaft de statusservice deze koppelingen:
Koppeling Inhoud
Oorzaak Uitleg van waarom de test is mislukt.
Corrigerende acties Informatie die u kunt gebruiken om het probleem op te lossen.

U kunt de statusservice configureren om tests volgens een planning of alleen op aanvraag uit te voeren.

U kunt ook Python gebruiken om aangepaste tests te maken. Zie de vRealize Automation Health Service Extensibility Guide.

Tenantbeheerders met de rol Statusgebruiker kunnen testresultaten weergeven voor hun tenancy, maar ze kunnen geen test configureren of uitvoeren.