Bedrijfsgroepbeheerders en tenantbeheerders kunnen rechten voor de service en de bronactie verlenen aan een gebruiker of een groep gebruikers. Nadat er rechten aan hen zijn verleend, kunnen ze de service in hun catalogus weergeven en het catalogusitem Een testgebruiker maken aanvragen dat is opgenomen in de service. Nadat de consumenten het item hebben ingericht, kunnen ze een aanvraag indienen om het gebruikerswachtwoord te wijzigen.

Voorwaarden

Procedure

 1. Selecteer Beheer > Catalogusbeheer > Rechten.
 2. Klik op het pictogram Nieuw (Toevoegen).
 3. Voer Een Active Directory-gebruiker maken in het tekstvak Naam in.
 4. Laat de tekstvakken Beschrijving en Vervaldatum leeg.
 5. Selecteer Actief in het vervolgkeuzemenu Status.
 6. Selecteer de doelbedrijfsgroep in het vervolgkeuzemenu Bedrijfsgroep.
  Bijvoorbeeld: IT-accountbeheerders.
 7. Selecteer Alle gebruikers en groepen om aan alle leden van de bedrijfsgroep, zoals bijvoorbeeld aan alle IT-accountbeheerders, het recht te verlenen om een gebruikersaccount te maken.
  De gebruikers die u selecteert, kunnen de service en de catalogusitems die in de service zijn opgenomen, in de catalogus zien. Ze kunnen ook de actie uitvoeren om een wachtwoord te wijzigen voor de gebruiker nadat deze is gemaakt.
 8. Klik op Volgende.
 9. Voer in het tekstvak Services waarvoor rechten zijn verleend de tekst Active Directory-testgebruiker in en druk op Enter.
 10. Voer in het tekstvak Acties waarvoor rechten zijn verleend de tekst Het wachtwoord van de testgebruiker wijzigen in en druk op Enter.
 11. Klik op Voltooien.

resultaten

U hebt een actief recht gemaakt, zodat gebruikers die lid zijn van de bedrijfsgroep IT-accountbeheerders gebruikers kunnen maken. Nadat de gebruiker verder is ingericht, kan deze de bronactie uitvoeren om het wachtwoord te wijzigen van het ingerichte gebruikersaccount.

Volgende stappen

Meld u aan als een gebruiker die het recht heeft om een Active Directory-gebruiker te maken. Controleer op het tabblad Catalogus of door de XaaS-blueprint een gebruiker is gemaakt, zoals verwacht. Nadat de gebruiker is aangemaakt, voert u de actie uit om het wachtwoord te wijzigen vanuit het tabblad Implementaties.