Wanneer u XaaS-blueprints maakt voor talen die niet-ASCII-tekenreeksen gebruiken, worden de accenttekens en speciale tekens weergegeven als onbruikbare tekenreeksen.

Oorzaak

Een vRealize Orchestrator-configuratie-eigenschap die niet standaard is ingesteld, is mogelijk ingeschakeld.

Oplossing

  1. Ga op het Orchestrator-serversysteem naar /etc/vco/app-server/.
  2. Open het configuratiebestand vmo.properties in een teksteditor.
  3. Controleer of de volgende eigenschap is gedeactiveerd.
    com.vmware.o11n.webview.htmlescaping.disabled
  4. Sla het bestand vmo.properties op.
  5. Start de vRealize Orchestrator-server opnieuw op.