Wanneer u het aanvraagformulier voor een vRealize Automation-blueprint aanpast, kunt u het gedrag van bepaalde velden baseren op de resultaten van een vRealize Orchestrator-actie.

Er zijn verschillende manieren waarop u vRealize Orchestrator-acties kunt gebruiken. Mogelijk hebt u een actie die de gegevens ophaalt van een externe bron, of gebruikt u een script dat de grootte en de kosten definieert. In dit voorbeeld wordt gebruik gemaakt van een script.

Wanneer u een script maakt om velden te vullen met behulp van een actie, gebruikt u geen array van het type [Any].

Voorbeeld van de velden Kosten en Grootte

In deze situatie wilt u dat de catalogusgebruiker de grootte van een virtual machine selecteert, en dat vervolgens de kosten van die machine per dag worden weergeven. Om dit voorbeeld uit te voeren hebt u een vRealize Orchestrator die de grootte en de kosten met elkaar in verband brengt, en u voegt een veld grootte en kosten toe aan het aangepaste formulier van de blueprint. Het veld grootte bepaalt de waarde die wordt weergegeven in het veld kosten.

 1. In vRealize Orchestrator configureert u een actie, getWindows10Cost, met een script deploymentSize vergelijkbaar met het volgende voorbeeld.
  Voorbeeld van een vRealize Orchestrator-actie met grootte en kosten
  Gebruik het volgende als voorbeeld voor een script.
  var cost = "Unknown";
  
  switch(deploymentSize) {
  	case 'small' : cost = "$15";break;
  	case 'medium' : cost = "$25";break;
  	case 'large' : cost = "$45";break ;
  	
  	default : break ;
  }
  
  return cost;
 2. In vRealize Automation, voeg en configureer een veld grootte en een veld kosten toe aan een blueprint voor een aangepast formulier.

  Configureer het veld Grootte als een multi-keuze met de waarden Klein, Normaal en Groot.

  In vRealize Automation, voeg en configureer een veld grootte en een veld kosten toe aan een blueprint voor een aangepast formulier.

  Op het tabblad Waarden, configureer de volgende eigenschapwaarden.

  • Standaardwaarde = Groot
  • Waardeopties
   • Waardebron = Constant
   • Waardedefinitie = klein|Klein, medium|Medium, groot|Groot
 3. Configureer het veld kosten om de kosten weer te geven, zoals gedefinieerd in de vRealize Orchestrator-actie, gebaseerd op de geselecteerde waarde in het veld grootte.

  Op het tabblad Waarden, configureer de volgende eigenschapwaarden.

  • Standaardwaarde = Externe bron
  • Selecteer actie = <uw vRealize Orchestrator-actiesmap>/getWindows10Cost
  • Invoer van actie
   • deploymentSize. Deze waarde is geconfigureerd in de actie.
   • Veld
   • Grootte